Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Lockout - Tagout (Ασφάλιση - Απασφάλιση Εγκαταστάσεων)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς ασφαλείας, στα Τμήματα συντήρησης, παραγωγής και έργων, σε εργοδηγούς και χειριστές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας
 • Να κατανοήσουν την διαδικασία Lockout-Tagout
 • Να αναγνωρίζουν τα σημεία κινδύνου που χρήζουν απομόνωσης
 • Να μάθουν την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού απομόνωσης

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Lockout Tagout είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την παραγωγικότητα στο χώρο της εργασίας κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης, χειρισμού, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Οι κανονιστικές – νομοθετικές διατάξεις έχουν την απαίτηση από τις επιχειρήσεις να είναι Lockout Tagout compliant, ώστε μέσω των κατάλληλων διαδικασιών να απομονώνονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και να αποφεύγονται οι επικίνδυνες ενέργειες από τους εργαζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Lockout – Tagout διασφαλίζει την υγεία του προσωπικού, την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και έχει πολλαπλά οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή. Το Lockout Tagout ως εργαλείο ασφάλειας
 • Κατανόηση της διαδικασίας Lockout Tagout
 • Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο
 • Πλεονεκτήματα. Το κόστος της μη συμμόρφωσης για την επιχείρηση
 • Βασικές διαδικασίες του Lockout Tagout
 • Ειδικές διαδικασίες
 • Αναγνώριση σημείων απομόνωσης
 • Εξαρτήματα – εξοπλισμός Lockout Tagout
 • Management. Διαχείριση. Προγραμματισμός. Πολιτική της εταιρίας
 • Οι ρόλοι του προσωπικού στο lockout Tagout. Υπεύθυνοι Ασφάλειας της διαδικασίας
 • Επιθεωρήσεις. Έλεγχοι. Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διατήρηση, βελτίωση και βιωσιμότητα του συστήματος
 • Case Study - Εκπαιδευτικά Σενάρια Διαδικασιών Συντήρησης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.