Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Εναλλακτικοί τρόποι εξεύρεσης πόρων – Χορηγίες

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2

Εισηγητής

Η Δήμητρα Μπαλτούνα είναι επαγγελματίας Εταιρικής Επικοινωνίας με πολυετή εμπειρία στο πεδίο της Στρατηγικής Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων κι εξειδικευμένη στους τομείς Διοίκησης, EventManagement, ΜΜΕ &Marketing. Έχει εργαστεί στον κλάδο του πολιτισμού, της άθλησης και της υγείας, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας κι έχει έντονη εθελοντική δράση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις ενέργειες δημοσίων σχέσεων & marketing εταιρειών, φορέων κι οργανισμών, αλλά και σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μία μεθοδολογία ανάπτυξης και διαχείρισης πελατοκεντρικών σχέσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σκοπός

Ο ιερός θεσμός της χορηγίας από την ένδοξη εποχή της Αρχαίας Ελλάδας, εξελίσσεται και παίρνει σήμερα τα σκήπτρα ως η σημαντικότερη στρατηγική μάρκετινγκ κι επικοινωνίας στη Διεθνή κι Ελληνική αγορά. Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας εν περίοδο κρίσης, ανέπτυξε την χορηγία ως εναλλακτική, ή συμπληρωματική της διαφήμισης, στρατηγική επικοινωνία για τους χορηγούς και βασική στρατηγική εξεύρεσης οικονομικών ή προϊοντικών πόρων για τους χορηγούμενους. Το μέγεθος της χορηγικής επένδυσης αυξάνεται συνεχώς. Ως εκ τούτου, η σύνταξη και η αξιολόγηση μια σωστής χορηγικής πρότασης είναι προϋπόθεση προκειμένου η χορηγία να προσελκύσει το ενδιαφέρον δυνητικών χορηγών και να συνεισφέρει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Στο 8ωρο αυτό εντατικό πρόγραμμα, θα παρουσιαστεί βήμα προς βήμα η σύνταξη ενός χορηγικού προγράμματος, γνωρίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε τύπου χορηγίας και πώς να τα διαχειριστείτε σωστά, οι παράγοντες που πρέπει να εκτιμηθούν προκειμένου η επένδυση σε ένα χορηγικό πρόγραμμα να είναι επιτυχημένη και πώς γίνεται πιο αποτελεσματικά η πώληση της χορηγίας. Συγκεκριμένα παραδείγματα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα

Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί
i. Εισαγωγή στη χορηγία - έννοια
Αξίες και αρχές χορηγίας
Πλαίσιο σε σχέση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (χορηγοί και χορηγούμενοι)
Καθορισμός παραγόντων στη χορηγία
ii. Τύποι χορηγιών
iii. Χορηγία έναντι διαφήμισης
iv. Εταιρική κοινωνική ευθύνη στη χορηγία
v. Οφέλη χορηγίας
vi. Στόχοι χορηγίας
vii. Μηχανισμός καταναλωτικής επίδρασης της χορηγίας
viii. Σύγχρονες τάσεις χορηγιών
ix. Παραδείγματα Χορηγικών προγραμμάτων

Αξιολόγηση Χορηγικών Προτάσεων
i. Κριτήρια αξιολόγησης δυνητικών χορηγικών προτάσεων
ii. Πώς να εντοπίσετε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη μιας πετυχημένης χορηγικής συμφωνίας
iii. Στρατηγική κατάρτισης χορηγικού προγράμματος
iv. Στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας χορηγίας

Δημιουργία, Εφαρμογή και Αποτίμηση Χορηγικού Προγράμματος
i. Σύνταξη χορηγικής πρότασης και πλάνου
ii. Μεγιστοποίηση του αποθέματος χορηγίας
iii. Το ψηφιακό τοπίο
iv. Τιμολόγηση - προηγμένες τεχνικές & διαπραγματεύσεις
v. Ενεργοποίηση - δημιουργικοί τρόποι εμπλοκής του κοινού σας
vi. Πώς θα γνωρίζετε πόσο αποτελεσματική ήταν για την εταιρεία σας η χορηγία στην οποία συμμετείχατε
vii. Μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης της αποτελεσματικότητας μιας χορηγίας
viii. Προώθηση και πώληση χορηγικών πακέτων
ix. Αξιολόγηση & Διαδικασία Ανανέωσης
x. Πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα

Case studies
i. Παραδείγματα πετυχημένων και αποτυχημένων χορηγικών προγραμμάτων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 8 ώρες

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.