Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

Κανάλια διανομής και κοστολόγηση καναλιών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Eξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College – IEK ΣΒΙΕ. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο Logistics Κανάλια διανομής και Κοστολόγηση δρομολογίων απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Logistics που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, επιλογή και κοστολόγηση των καναλιών διανομής. Επίσης, απευθύνεται και σε όλα τα επιτελικά στελέχη που ενεργά χτίζουν τα κανάλια διανομής, και ο ρόλος τους και οι αποφάσεις τους διαμορφώνουν και επηρεάζουν τόσο το κόστος όσο και το ίδιο το κανάλι διανομής. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επιλογή κατάλληλων καναλιών διανομής και μεταφορικών μέσων ανάλογα με τον τύπο της εταιρίας, το προϊόν της, τις συνθήκες ανταγωνισμού κτλ Επιπλέον αναφέρεται και στα ενδοεπιχειρησιακά Logistics μεταξύ αποθηκών, μονάδων παραγωγής και τελειοποίησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο στοχεύει στο να οπλίσει με γνώσεις και πρακτική μεθοδολογία όλους τους εμπλεκόμενους στην επιλογή των διαύλων διανομής και του κόστους τους ώστε να επιτευχθεί αισθητή μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας των διαύλων διανομής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό πρόγραμμα
Τα βασικά κόστη κοστολόγησης των καναλιών διανομής:
Κόστος του εκάστοτε μεταφορικού μέσου.
Κόστη εταιριών Logistics που αναλαμβάνουν τις μεταφορές και αξιολόγηση των προσφορών τους.
Επιλογή της πλέον κατάλληλης προσφοράς.
Απόφαση για το αν τα Logistics θα δοθούν σε εξωτερικό συνεργάτη ή αν θα τα αναλάβει ο ίδιος ο οργανισμός.
Το κόστος καυσίμων
Κόστος οδηγού και εργασιακό κόστος
Κόστη συντήρησης μεταφορικού μέσου
Λοιπά κόστη Τρόποι υπολογισμού τους.
Στρατηγικές μείωσης κόστους, Υπολογισμός χιλιομέτρων απόστασης,
Υπολογισμός κόστους ανά μονάδα μέτρησης απόστασης, Υπολογισμός συνολικού κόστους.
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμων.
Έννοια και περιεχόμενο εργασιακού κόστους και τρόπος υπολογισμού του.
Τρόπος επιλογής κατάλληλου καναλιού διανομής:
Ο σχεδιασμός καναλιών διανομής αναφέρεται στα παντός είδους κανάλια για κάθε τύπο Logistics, είτε αναφέρεται σε καταναλωτικά προϊόντα, είτε σε βιομηχανικά, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό και αναλώσιμα υλικά. Εξετάζει την επιλογή του κατάλληλου καναλιού σε σχέση με:
Την αγορά στόχος, εξέταση υπαρχόντων καναλιών διανομής,
τον τρόπο με τον οποίον ο τελικός αποδέκτης επιθυμεί να λάβει το διανεμόμενο προϊόν ή πρώτη ύλη, συνθήκες και φύση του προϊόντος ή του υλικού.
Ανάλυση υπαρχόντων καναλιών διανομής, αποδοτικότητάς τους, βαθμός ικανοποίησης του τελικού πελάτη-αποδέκτη από την υπάρχουσα δίοδο διανομής.
Μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας και δυναμικών αλγορίθμων για την βελτιστοποίηση των μεθόδων διοχέτευσης.
Σχεδιασμός καναλιών ανάλογα με τους στόχους και την στρατηγική της επιχείρησης. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μεθόδου διοχέτευσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας