Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Diploma in Banking & Finance

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
ΑΘΗΝΑ
20/08/2021
100 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δέσποινα Ντάικου
Βουσινάς Γεώργιος
Φωστιέρη Αγγελική

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους οικονομικών σχολών, Management και Διοίκησης Επιχειρήσεων που επιθυμούν να εργαστούν στον τραπεζικό κλάδο και σε συναφείς επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις στους τομείς του Banking και του Finance

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Banking

Τραπεζική Οικονομική

Α’ Μέρος

Οικονομική Δραστηριότητα & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Ο Διαμεσολαβητικός Ρόλος των Τραπεζών
Τραπεζικές Εργασίες και Προϊόντα-Τραπεζικοί λογαριασμοί
Τραπεζικοί Κίνδυνοι: Πιστωτικός Κίνδυνος
Το Σύστημα Πιστοδοτήσεων μίας Τράπεζας- Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Ιδιώτη – Εταιρίας: Case Studies (Lab)

B’ Μέρος

Τραπεζικό Σύστημα και Κεντρική Τράπεζα
Ρύθμιση και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
Νέο Εποπτικό Πλαίσιο Τραπεζών: Βασιλεία ΙΙ, IFRS 9
Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση
Η Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008 – Σύγχρονες Προεκτάσεις

Finance

Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα

• Μαθηματική Κατασκευή Χρηματοοικονομικών Υποδειγμάτων – Προβλέψεις
• Τραπεζικές Συναρτήσεις στο excel

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
• Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Μέθοδοι Πρόβλεψης

Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις

Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων – Στρατηγικές Ισορροπίας

Εσωτερικός Έλεγχος

• Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο
• Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
• Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών
• Αναγνώριση & Αξιολόγηση Κινδύνων
• Σχεδιασμός &Διαχερίση της Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Αναγνώριση Ελεγκτικού Χώρου, Πρόγραμμα Ελέγχου, Είδη Ελέγχων, Διεξαγωγή Ελέγχου, Εκθέσεις)

Χρηματοοικονομική Λογιστική

• Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Αγορές Χρήματος και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

• Διαχείριση χαρτοφυλακίου: επισκόπηση – προσέγγιση στις επενδύσεις μέσω διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αγορές χρήματος, επενδυτικές κατηγορίες &προιόντα
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου: απόδοση και κίνδυνος (Μέρος 1ο) – υπολογισμός και ερμηνεία βασικών μεθόδων μέτρησης αποδόσεων
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου: απόδοση και κίνδυνος (Μέρος 2ο): συστημικός και μη-συστημικός κίνδυνος, υπολογισμός και ερμηνεία beta, CAPM – capitalas set pricing model
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου: βασικές αρχές σχεδιασμού & δημιουργίας: δήλωση επενδυτικής πολιτικής – IPS investmentpolicy statement
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου: πρακτικά παραδείγματα-εργαστήριο
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα

• Αγορές παραγώγων και εργαλεία: ορισμός παραγώγων, “forwards”, “futures”, “options”, “swaps”
• Βασικές αρχές τιμολόγησης και αποτίμησης παραγώγων – pricing&valuation
• Εφαρμογές διαχείρισης κινδύνου μέσω στρατηγικών χρήσης παραγώγων (hedging)
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας