Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Τιμολόγηση / Κοστολόγηση

Activity Based Costing

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Τιμολόγηση / Κοστολόγηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η Tosoh της MITSUBISHI.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων / Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Θα προσδιορίσουν τις περιοχές, όπου μπορεί και απαιτείται να πραγματοποιηθεί δραστική Μείωση του Κόστους Λειτουργίας της Επιχείρησης/Οργανισμού
Θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τη Μείωση αυτή σαν ένα Οργανωτικό Έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα εφαρμόζοντας τα Εργαλεία Μείωσης Κόστους που θα τους δοθούν
Θα καταρτίσουν Προϋπολογισμό με Βάση τις Μειώσεις που σχεδιάστηκαν
Θα ξεκινήσουν αμέσως την Εφαρμογή των σχετικών Εργαλείων για τη Μείωση του Κστους
Θα υπολογίζουν το πραγματικό Κόστος Δραστηριοτήτων, Τμημάτων Προϊόντων, Πελατών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Οι αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος Κοστολόγησης
Τι είναι το Activity Based Costing
Η σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)
Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
Η εκτίμηση του Χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
Η εκτίμηση του Κόστους των δραστηριοτήτων
Η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τα Προϊόντα
Η Κοστολόγηση των συμβάσεων
Η Κοστολόγηση ανά Κανάλι Διανομής
Η Κοστολόγηση ανά σύμβαση με Πελάτες
Οι αποφάσεις για την σωστή Τιμολογιακή Πολιτική
Αποφάσεις για Outsourcing

Β. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ
Λειτουργία Γραμματείας - Διαχείριση Αρχείων
Αγορές - Προμήθειες
Σχεδιασμός Προϊόντων - Υπηρεσιών
Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα Προϊόντων
Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής - Συντήρηση
Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
Γενικά Έξοδα (Κόστος Οχημάτων – Ενέργεια – Τηλέφωνα)
Διοικητικά Έξοδα - Εργασίες Γραφείου - «Χαρτοβασίλειο» - Security
Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά - Διανομή
Επιστροφές Προϊόντων
Έξοδα Προώθησης - Προβολής - Διαφήμισης
Αποθέματα - Λειτουργία Αποθήκης
Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο Κίνησης
Πληροφορική - Ανωτάτη Διοίκηση
Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου - Αλλαγές - Καινοτομίες

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Πίνακας 1000 σημείων και Best Practices για τη Μείωση Κόστους
Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
Εργαλεία Τηλεεργασίας
20 ειδικά Εργαλεία σε Εxcel με πρακτικές Εφαρμογές όπως: Value Analysis, ParetoAnalysis - Statistical Process Control (SPC), Μελέτη Χρόνων – Μεθόδων, Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI, Excel Ελέγχου, Προϋπολογισμένων δαπανών, Cash Flow, Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για Μείωση Κόστους κ.α.

Δ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΣ ΕΡΓΟ
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μείωσης Κόστους
Ο καθορισμός των κρισίμων σημείων Έργων Μείωσης Κόστους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:
Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
Όλη η παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή
Λογισμικό σε Access για τον υπολογισμό του Activity Based Costing
Λογισμικό Διαχείρισης Κρισίμων Σημείων Έργου Μείωσης Κόστους
20 Εργαλεία σε Excel
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας