Κατηγορία:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον

Επιλογή – Εγκατάσταση – Λειτουργία και Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Σε κεντρικό Ξενοδοχείο
16/06/2020 έως 17/06/2020
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Σε κεντρικό Ξενοδοχείο
24/06/2020 έως 25/06/2020
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Σε κεντρικό Ξενοδοχείο
07/07/2020 έως 08/07/2020
09:00 - 17:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μανόλης Καλογεράκης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους μηχανικούς
• Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες
• Μελετητές, κατασκευαστές και συντηρητές Η/Μ εγκαταστάσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Στο σεμινάριο αναλύονται:
• Τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ
• Οι προδιαγραφές για την σωστή εγκατάσταση Η/Ζ
• Τι προσέχουμε για να έχουμε απροβλημάτιστη λειτουργία
• Οι απαιτήσεις συντήρησης για Η/Ζ συνεχούς & εφεδρικής λειτουργίας (stand by)
Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τα Η/Ζ
• Να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή
• Να εφαρμόζουν τους κανόνες της σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας
• Να προσδιορίζουν τις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Τα βασικά μέρη του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ)
(Πετρελαιοκινητήρας – Ηλεκτρογεννήτρια - Πίνακας
ελέγχου και προστασίας - Πεδίο μεταγωγής)
• Τεχνική Περιγραφή Η/Ζ (ανοικτό και ηχομονωμένο)
• Τύποι και μοντέλα
• Τι προσέχουμε στην επιλογή ενός Η/Ζ (κριτήρια
επιλογής, αρχές διαστασιολόγησης, ειδικές απαιτήσεις)
• Τι καθορίζει την ποιότητα της παρεχόμενης ηλ. ισχύος
• Πως γίνεται η σωστή εγκατάσταση (προδιαγραφές)
• Τα συχνότερα σφάλματα στις εγκαταστάσεις και οι
επιπτώσεις τους στην λειτουργία του Η/Ζ
• Περιγραφή του κύκλου λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ
(stand by)
• Λειτουργία με φορτίο: Ηλεκτρονικός ρυθμιστής
στροφών (GOVERNOR) και τάσης (AVR)
• Οδηγίες ασφάλειας στον χειρισμό & λειτουργία
• Η προληπτική συντήρηση Η/Ζ συνεχούς και εφεδρικής
λειτουργίας
• Πως επιλέγουμε σωστά λιπαντικό & αντιψυκτικό
• Πως εξασφαλίζεται ετοιμότητα στα εφεδρικά Η/Ζ
• Οι συχνότερες βλάβες και η αντιμετώπιση τους
• Προβλήματα από το πετρέλαιο της δεξαμενής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας