Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ms Project – Διαχείριση Έργου & Πληροφορική Υποστήριξη Διαχείρισης έργου

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Περιγραφή σεμιναρίου

• Σχεδιασμός project με την χρήση διάφορων εργαλείων Διαχείρισης Έργων (WBS, OBS, ιεραρχία, κατάτμησης, meetings, reports)
• Προγραμματισμός έργου & Διαχείριση πόρων έργου
• Γνώση & πρακτική στο να αποσαφηνιστεί το σωστό περιβάλλον για την βέλτιστη εφαρμογή Διαχείρισης Έργων (Project Management)
• Αξιολόγηση και κατάλληλη επιλογή Project Management μεθοδολογιών και εργαλείων
• Σωστή και αποδοτική χρήση μοντέρνων λογισμικών αναφορικά με την Διαχείριση Έργων
• Στατιστικές αναφορές
• Κατανόηση της χρήσης τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου

- Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0.45-ΟΑΕΔ, για εργαζόμενους σε εταιρείες, ασφαλισμένους με ΙΚΑ
- Το σεμινάριο διεξάγεται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Σεμιναρίων seminars4U με Laptop, Projector, Οθόνη προβολής, coffee breaks, κλπ

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.