Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Γενική Λογιστική | Σε συνεργασία με την ΕΦΕΕΑ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Ο κ. Στέφανος Γρηγοριάδης είναι στέλεχος Οικονομικής Δ/νσης Μεγάλου Ομίλου Εταιρειών με μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικές και Ελληνικές Εταιρείες εισηγμένες και μη, καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Επαγγελματικής εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) με εξειδίκευση στα Δ.Λ.Π. και σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται θεμάτων Οικονομικής κατεύθυνσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων, που σχετίζονται με την Γενική Λογιστική, συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που θα ήθελαν μία εις βάθος γνώση της Λογιστικής και των Εννοιών της.

Σκοπός

Εισαγωγή και εις βάθος ανάλυση στις έννοιες της Γενικής Λογιστικής και εμβάθυνση μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την Λογιστική και την χρησιμότητά της και θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει των Ε.Λ.Π.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα
Βασικές Αρχές, Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής"
Οι οικονομικές μονάδες και οι διακρίσεις τους
Παρουσίαση των βασικών αρχών και του κύριου περιεχομένου των Ε.Λ.Π
Ανάλυση Έννοιας επιταγής, συναλλαγματικής, γραμματίου
Κατηγορίες και Ομάδες Λογαριασμών
Ενεργητικό, Παθητικό και Καθαρή Θέση και υποκατηγορίες τους
Ημερολόγια και Ισοζύγια Λογιστικής
Στοιχεία του Ισολογισμού
Κεφάλαιο Κίνησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
Η έννοια των απογραφών και η συσχέτισή τους με τις Οικονομικές Καταστάσεις
Ανάλυση όλων των λογιστικών Υποσυστημάτων (Μητρώο Παγίων, Πελάτες, Προμηθευτές, Επιταγές, Βιβλίο Αποθήκης)
Πρακτικά Παραδείγματα Εγγραφών και Κατάρτισης Ισοζυγίου και Ισολογισμού
Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών βάση ΕΛΠ/ΕΓΛ
Στοιχεία του Ισολογισμού
Ανάλυση του Λογιστικού Σχεδίου
Λογιστική Οδηγία και Εγκύκλιος εφαρμογής Ε.Λ.Π

Πληροφορίες συμμετοχής

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.