Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Γενική Λογιστική | Σε συνεργασία με την ΕΦΕΕΑ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
ΑΘΗΝΑ
19/08/2019
12 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Στέφανος Γρηγοριάδης είναι στέλεχος Οικονομικής Δ/νσης Μεγάλου Ομίλου Εταιρειών με μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικές και Ελληνικές Εταιρείες εισηγμένες και μη, καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Επαγγελματικής εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) με εξειδίκευση στα Δ.Λ.Π. και σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται θεμάτων Οικονομικής κατεύθυνσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων, που σχετίζονται με την Γενική Λογιστική, συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που θα ήθελαν μία εις βάθος γνώση της Λογιστικής και των Εννοιών της.

ΣΚΟΠΟΣ

Εισαγωγή και εις βάθος ανάλυση στις έννοιες της Γενικής Λογιστικής και εμβάθυνση μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την Λογιστική και την χρησιμότητά της και θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει των Ε.Λ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό πρόγραμμα
Βασικές Αρχές, Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής"
Οι οικονομικές μονάδες και οι διακρίσεις τους
Παρουσίαση των βασικών αρχών και του κύριου περιεχομένου των Ε.Λ.Π
Ανάλυση Έννοιας επιταγής, συναλλαγματικής, γραμματίου
Κατηγορίες και Ομάδες Λογαριασμών
Ενεργητικό, Παθητικό και Καθαρή Θέση και υποκατηγορίες τους
Ημερολόγια και Ισοζύγια Λογιστικής
Στοιχεία του Ισολογισμού
Κεφάλαιο Κίνησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
Η έννοια των απογραφών και η συσχέτισή τους με τις Οικονομικές Καταστάσεις
Ανάλυση όλων των λογιστικών Υποσυστημάτων (Μητρώο Παγίων, Πελάτες, Προμηθευτές, Επιταγές, Βιβλίο Αποθήκης)
Πρακτικά Παραδείγματα Εγγραφών και Κατάρτισης Ισοζυγίου και Ισολογισμού
Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών βάση ΕΛΠ/ΕΓΛ
Στοιχεία του Ισολογισμού
Ανάλυση του Λογιστικού Σχεδίου
Λογιστική Οδηγία και Εγκύκλιος εφαρμογής Ε.Λ.Π

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας