Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Budgeting - Reporting

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
ΑΘΗΝΑ
01/11/2021
12 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Στέφανος Γρηγοριάδης είναι στέλεχος Οικονομικής Δ/νσης Μεγάλου Ομίλου Εταιρειών με μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικές και Ελληνικές Εταιρείες εισηγμένες και μη, καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Επαγγελματικής εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) με εξειδίκευση στα Δ.Λ.Π. και σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται θεμάτων Οικονομικής κατεύθυνσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Υπεύθυνους Λογιστικών Γραφείων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πώς οργανώνεται μία επιχείρηση, ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET), μέχρι την βήμα προς βήμα οργάνωση του συστήματος REPORTING.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες - οικονομικά αλλά και μη οικονομικά στελέχη - ξεκινώντας από τα δεδομένα μιας επιχείρησης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια του Προϋπολογισμού και του Συστήματος Αναφορών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό πρόγραμμα
Διεργασία του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
Η πρόβλεψη των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Η στοχοθέτηση των
πωλήσεων ανά προϊόν και πελάτη
Υπολογισμός των όλων των κατηγοριών εξόδων
Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow) και υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης
Ανάλυση ευαισθησίας
Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Ανάλυσης
Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής) με βάση τον προϋπολογισμό
Φόρμες σε Excel για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων –
Εσόδων και Εξόδων - στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού
Σύστημα Reporting των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων:
Profit & Loss statement.Ανάλυση κόστους
Cash Flow, Report επενδύσεων (CAPEX)
Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
Ισολογισμός
Παραγωγές (report ανά γραμμή παραγωγής)
Αποθέματα (report ανά κατηγορία, διαφορές)
Reports ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος (μερίδια αγοράς, αξιολόγηση ανταγωνισμού κλπ)
Λοιποί λειτουργικοί δείκτες αποδοτικότητας
Οι έννοιες του contribution margin και EBITDA
Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών
Πως χρησιμοποιείται ο Προϋπολογισμός για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση δικαιοδοσιών στα στελέχη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας