Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

Diploma in Logistics & Supply Chain Management

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καραγάνης Γεώργιος
Θεοδωράκης Κωνσταντίνος
Κωτούλας Σοφοκλής

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο Logistics, Διαχείριση αποθήκης, Εφοδιαστική αλυσίδα, απευθύνεται σε υπεύθυνους αποθήκης, τμήματα αγοραστικών αποφάσεων, τμήματα προμηθειών, τμήματα και κέντρα εφοδιασμού σε δημόσιους οργανισμούς, σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν αισθητά την αποτελεσματικότητα της διανομής, της συντήρησης και διατήρησης αποθεμάτων (προϊόντων, υλικών, εμπορευμάτων, πρώτης ύλης , αναλωσίμων, ειδών οικοδομής και κατασκευής έργων, κτλ). Επίσης προσδίδει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις επισιτισμού και εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες courier, ναυτιλιακές εταιρίες. Ακόμα απευθύνεται σε σούπερ μάρκετ και μεγάλους προμηθευτικούς οργανισμούς. Επιπλέον μπορεί να μην γίνεται άμεσα αντιληπτό, αλλά ένα μεγάλο μέρος των Logistics αφορά και τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, τόσο για την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού που στηρίζουν την υπηρεσία, αλλά και για τους ανθρώπινους πόρους που είναι και ο κυριότερος παραγωγικός συντελεστής παροχής της υπηρεσίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να ενισχύσουν την θέση τους στην επιχείρηση τους ούτως ώστε να εξελιχθούν αλλά και θα γεμίσει δεξιότητες και γνώσεις όλους όσοι θέλουν να εργαστούν στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πρόγραμμα πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις που περιλαμβάνει σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας προσφέρει πολλά case studies , πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται.
Οι εισηγητές πέρα από την κατάρτιση τους στον τομέα (κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων) έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει πρακτικές γνώσεις

 • Βασικές αρχές κοστολόγησης
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεσα και πρακτικά εφαρμοζόμενες στις εκάστοτε εταιρίες
 • Η έννοια της αποθήκης, του φορτίου, του εμπορευματοκιβώτιου
 • Κοστολόγηση διαδρομής, κόστος καυσίμου, οδηγού, κόστη διαφόρων τρόπων μεταφοράς.
 • Πρόβλεψη ζήτησης, εποχικότητας, εκτάκτων παραγγελιών, συσχέτισης παραγόντων, με άμεση πρακτική εφαρμογή
 • Προμήθειες
 • Κανάλια διανομής
 • Incoterms

Σκοπός

 • Το σεμινάριο εκτός από τις βασικές αρχές Logistics χρησιμοποιεί δυναμικούς αλγόριθμους και μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας για την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποδοτικότητα των αποφάσεων. Γίνεται εκτεταμένη χρήση του Excel, και διδάσκονται και βασικές αρχές Project management εστιασμένες στην σωστή και άμεση διακίνηση των αποθεμάτων προς τον τελικό προορισμό.
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεσα και πρακτικά εφαρμοζόμενες στις εκάστοτε εταιρίες.
 • Η έννοια της αποθήκης, του φορτίου, του εμπορευματοκιβώτιου.
 • Κοστολόγηση διαδρομής, κόστος καυσίμου, οδηγού, κόστη διαφόρων τρόπων μεταφοράς.
 • Βασικές αρχές από την Οικονομική των Μεταφορών.
 • Επιπλέον το σεμινάριο «δανείζεται» στοιχεία από την επιχειρησιακή έρευνα και την στατιστική, για την πρόβλεψη ζήτησης, εποχικότητας, εκτάκτων παραγγελιών, συσχέτισης παραγόντων, με άμεση πρακτική εφαρμογή .
 • Επίσης αναλύονται θέματα επιλογής κατάλληλων καναλιών διανομής ανάλογα με τον τύπο, είδος και σκοπό της επιχείρησης. Επιπλέον επεξηγούνται τα Icoterms.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δομή Προγράμματος

Εισαγωγή στην έννοια «logistics» επιχειρήσεων ( 5 ώρες)
Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Τι είναι τα Logistics; – Ιστορική αναδρομή – Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
Διαχείριση αποθεμάτων (5 ώρες)
Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) – Λόγοι για τη Διατήρηση Αποθεμάτων – Πόσο και πότε να παραγγείλετε – Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων – Συγκρούσεις στο πλαίσιο των στόχων -Ταξινόμηση ABC Analysis – Φυσικός Έλεγχος και απογραφές
Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών (10 ώρες)
Μεταφορές – Τα συστήματα μεταφορών – Μεταφορές και Logistics – Επιχειρήσεις διαμεταφοράς – Επιλογή Οχημάτων – Μεταφορές και το Περιβάλλον
Οργάνωση και διοίκηση αποθηκών(10 ώρες)
Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών – Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. – Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα – Ροή πληροφοριών – Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών – Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας
Αποθήκευση – Οι λειτουργίες της Αποθήκης – Αποθήκη Τοποθεσία – Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού – Αποθηκευτικά συστήματα – Εξοπλισμός αποθήκη – Χειρισμός των εμπορευμάτων
Διοίκηση προμηθειών(5 ώρες)
Ο ρόλος των Προμηθειών στην διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
• Προμήθειες και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Διαχείριση κόστους προμηθειών και οι επιπτώσεις στο κόστος της επιχείρησης
Διοίκηση συμβάσεων – συμβάσεις υπηρεσιών logistics(5 ώρες)
Χαρακτηριστικά ενός Καλού Συμβολαίου/Σύμβασης
Οι Υποχρεώσεις του Αγοραστή και Πωλητή στο πλαίσιο ενός Συμβολαίου/Σύμβασης
Προετοιμασία και Χαρακτηριστικά Διεθνών Συμβολαίων/ΣυμβάσεωνΔιοίκηση προσωπικού(5 ώρες)
Κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και ειδικότερα όσον αφορά τον προγραμματισμό, την επιλογή προσωπικού, το βιογραφικό σημείωμα, τη συνέντευξη εργασίας, την πρόσληψη, την εκπαίδευση, αξιολόγηση και περιγραφή εργασίας, τις προαγωγές, επιβραβεύσεις, κυρώσεις, την επίλυση εργασιακών διαφορών, την υποκίνηση, τις αμοιβές και όρους εργασίας, κλπ. Γίνεται αναφορά στη οργανωτική δομή και τη διοικητική πυραμίδα του ανθρώπινου δυναμικού, στο ρόλο των διευθυντικών στελεχών και των ελεγκτικών διαδικασιών
Οργάνωση και διοίκηση 3PL-4PL. (10 ώρες)
Πληροφοριακά συστήματα logistics. (10 ώρες)
Αξιολόγηση στις νέες τεχνολογίες (e-logistics) πληροφοριακών συστημάτων για αλυσίδες εφοδιασμού (Τηλεματική, RFID
Κοστολόγηση λειτουργιών logistics. (5 ώρες)
Logistics Integration Supply Chain Management. (10 ώρες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παροχές
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, στην οποία έχετε διαθέσιμα και βιντεοσκοπημένα τα μαθήματα για να τα δείτε ακόμη και από το κινητό σας όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτηση σας, ενώ μπορείτε τα e-book με το υλικό και τις σημειώσεις να τα κατεβάσετε και να τα κρατήσετε και αφού αποφοιτήσετε.
Σε συνδυασμό με τα επαναληπτικά e-tests που έχουν φτιάξει οι εισηγητές καθώς και με την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους και εκτός μαθήματος κάνουν το Diploma Business Administration του IST College το πληρέστερο, οικονομικότερο και πιο πρακτικό της αγοράς.
Όλα αυτά τα στοιχεία, οι διαδικασίες υλοποίησης του Diploma , η ποιότητα της ύλης και η επάρκεια των εισηγητών ώθησαν την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να πιστοποιήσει το Diploma με τον ανώτερο βαθμό πιστοποίησης Quality Training Label επιπέδου Advance.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
 • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
 • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας