Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Επαγγελματική Ανάπτυξη, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Οριοθέτηση στόχου, θέσπιση κανόνων, ρόλων & ευθυνών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Εμψύχωσις - Κέντρο βιωματικής εκπαίδευσης & συμβουλευτικής

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Επαγγελματική Ανάπτυξη, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η Φρόσω Μπενετή εργάζεται µε οµάδες ενηλίκων, ως εµψυχώτρια, σύµβουλος ψυχικής υγείας & εκπαιδεύτρια στελεχών επιχειρήσεων σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού. Ιδρύτρια της εταιρείας ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ από το 2002, µιας µη κερδοσκοπικής εταιρείας που ειδικεύεται στη µελέτη, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρµογή βιωµατικών µεθόδων & τεχνικών. Έχει στο ενεργητικό της 15 πολύτιµα χρόνια διδακτικής & διευθυντικής εµπειρίας και έχει εξειδικευτεί στο σχεδιασµό & την υλοποίηση βιωµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισµούς & ιδιώτες. Είναι πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια Theatrical Play Animator από το National Open College Network της Αγγλίας, πιστοποιηµένο µέλος της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συµβουλευτικής, µέλος της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων & του Πανελλήνιου ∆ικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση. Σπούδασε Υποκριτική, Σκηνοθεσία & Συµβουλευτική Ψυχολογία µε εξειδίκευση στη διαχείριση οµάδων. Η προσέγγισή της είναι βιωµατική και έχει σαν στόχο την καλύτερη κατανόηση του διδασκόµενου αντικειµένου αλλά και του εαυτού µας, µέσω της βιωµένης εµπειρίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε HR managers, σε στελέχη εταιρειών µε ευθύνη διοίκησης & καθοδήγησης ανθρώπινου δυναµικού, σε ελεύθερους επαγγελµατίες που χρειάζονται τεχνικές ανάπτυξης των οµάδων τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχοι του προγράµµατος:
• Η ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας & έκφρασης
• Η ανάδειξη των θετικών στοιχείων των µελών της οµάδας
• Η ανάπτυξη της εµπιστοσύνης
• Η ανάπτυξη του αισθήµατος ευθύνης
• Η διαχείριση των δυνατών & αδύνατων σηµείων των µελών
• Η αποτίµηση των προσόντων των µελών
• Η αύξηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µελών
• Η ενδυνάµωση του αισθήµατος του «ανήκειν» σε µια οµάδα, διατηρώντας
παράλληλα το σεβασµό προς την προσωπικότητα & τις ιδιαιτερότητες των
µελών
• Η οριοθέτηση του οράµατος της εταιρείας & η αποσαφήνιση των στόχων
της
• Η αύξηση της απόδοσης της οµάδας εργασίας, µέσα από την ενίσχυση
της συνεκτικότητάς της
• Η ενίσχυση των µελών µε ενέργεια & δύναµη που θα τους βοηθήσει να
επιτύχουν το στόχο τους
• Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ως µια διαδικασία συνεχούς
αναζήτησης και προσαρµογής, µέσα από λάθη και διορθώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα βιωµατικό σεµινάριο που έχει σαν στόχο να εµπνεύσει τους συµµετέχοντες να µπορούν να κατανείµουν δηµιουργικά ρόλους & ευθύνες στις οµάδες τους, εξασφαλίζοντας θετικό κλίµα & ποιοτικότερες υπηρεσίες. ∆ουλεύοντας µε µία συνθετική µέθοδο εµψύχωσης, βασισµένη στη βιωµατική εµπειρία, χρησιµοποιούµε παιχνίδια & ασκήσεις, προσαρµοσµένα στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν δυναµικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων. Έτσι, στον εργασιακό χώρο που η ισορροπία εξαρτάται κυρίως από την οµαδική εργασία, έχουµε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και του αισθήµατος εµπιστοσύνης των εργαζοµένων προς την εταιρεία & τελικά την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα.

Η µέθοδος:
Συνθετική Παιγνιόδραση: Βιωµατικά παιχνίδια & ασκήσεις που βασίζονται στη σύνθεση εκπαιδευτικών θεατρικών & παιγνιοθεραπευτικών τεχνικών εµψύχωσης οµάδας. 

Το µέσο:
Το παιχνίδι, ως µέσο εµψύχωσης & εκτόνωσης. Ως µια διαρκής διαδικασία µύησης, εκπαίδευσης & τροφοδότησης ενέργειας. Κύριο συστατικό που προάγει την επικοινωνία, την εµπιστοσύνη, την αφοσίωση, τη δράση & την πίστη στο όραµα της οµάδας.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου
Σκοπός του σεµιναρίου είναι να εµπνεύσει τους συµµετέχοντες να µπορούν να κατανείµουν δηµιουργικά ρόλους & ευθύνες στις οµάδες τους, εφαρµόζοντας πετυχηµένες τεχνικές εµψύχωσης

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
• παιχνίδια ενεργοποίησης • παιχνίδια & ασκήσεις ανάπτυξης εµπιστοσύνης • δηµιουργικός συναγωνισµός • τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας - αισθήσεων • τεχνικές ανάληψης ευθύνης & υλοποίησης στόχου • τεχνικές δηµιουργίας ορίων & επίλυσης δυσκολιών • ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας • δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος • τεχνικές επικέντρωσης στην επιθυµία • τεχνικές έκφρασης (λεκτική - µη λεκτική επικοινωνία)• τεχνικές art & play therapy • θεατρικές τεχνικές (παιχνίδια ρόλων - αυτοσχεδιασµοί – σενάρια προσοµοίωσης – παντοµίµα – δραµατοποίηση) • ψυχαγωγικά κινητικά παιχνίδια • τεχνικές αύξησης επίγνωσης • ασκήσεις αυτοεκτίµησης & αποτίµησης προσόντων •  µέθοδοι & τεχνικές παρέµβασης • ασκήσεις δηµιουργικής γραφής & εικαστικών • ασκήσεις καθοδηγούµενης φαντασίας & χαλάρωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ιάρκεια προγράµµατος: 10.00 - 15.00
Αριθµός συµµετεχόντων: έως 25 άτοµα
∆ηλώσεις συµµετοχής: έως 06-04-2020

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

150€
Early booking: 130€ (έως 23-03-2020)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας