Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Προγραμματισμός Παραγωγής / Κοστολόγηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών

Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΠΑΤΡΑ
19/06/2019 έως 21/06/2019
24 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

To σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη παραγωγής και ποιότητας, διευθυντές ή προϊστάμενους παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές Συντήρησης, υπεύθυνους βάρδιας, εργοδηγούς, χειριστές μηχανών, προγραμματιστές παραγωγής, σε μέλη της διοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν τις μεθοδολογίες αυτές σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ή σε όλους όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τα οφέλη της εφαρμογής των μεθόδων της Λιτής διαχείρισης στην καθημερινή τους πρακτική.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες σε αυτό τα σεμινάριο, θα κατανοήσουν:
• Την ιδέα της Λιτής παραγωγής συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας του τελικού προϊόντος στον πελάτη.
• Τις αρχές και τα εργαλεία του Lean Manufacturing και την αξιοποίησή τους για βελτίωση της απόδοσης
• Την μεθοδολογία της ελαχιστοποίησης της σπατάλης
• Τη μέτρηση της απόδοσης (ΟΕΕ, overall equipment effectiveness)
• Να αξιολογούν τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου
• Να θέτουν μηχανισμούς ελέγχου και προόδου για τις διαφορετικές μεθόδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Εισαγωγή στο Lean Management
• Το παράδειγμα του Lean & Toyoda Production System (ΤPS)
• Τα 7 Wastes και τεχνικές ελαχιστοποίησης της σπατάλης
• PDCA (Plan Do Check Act)
• Εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων: Five Why's, Cause and Effect Diagram, Pareto Diagram, Process Mapping
• A3 Problem Solving
• Stop to fix problems - JIDOKA (Automation)
• Mistake proofing - Poka Yoke
• KANBAN
• Τεχνικές 5S - Visual Workplace
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Overall Equipment Effectiveness (OEE)
• Αυτόνομη Συντήρηση
• Quick Changeover / Single Minute Exchange of Die (SMED)
• One Piece Flow / Continuous Flow
• Cellular Layouts
• Kanban Systems
• Replenishment and Sequential Pull Systems
• Ροή FIFO
• Mistake Proofing
• Daily Kaizen / Improvement Kata
• Value stream mapping
• Lean Metrics
• Εισαγωγή στο Six Sigma
• Μοντέλο DMAIC

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας