Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Project Management: Θεωρία, Πρακτική, Λύσεις για κάθε επιστήμονα και επαγγελματία

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Επιστ. υπεύθ. & εισηγητής: Τσιρίκας Αθανάσιος, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας και αν ανήκει κάποιος, οι αρχές διαχείρισης έργων μέσα από την πρακτική και την θεωρητική προσέγγιση, προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τόσο απαιτητική αγορά εργασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πού στοχεύει
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Project Management» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης οποιασδήποτε μορφής οργανισμών. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση της γραφεικρατικής πρακτικής της διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
1. Γενικά περί Διοίκησης έργων
2. Οργανωσιακή δομή και κύκλος ζωής του έργου
3. Οι διαδικασίες στη διοίκηση έργων και οι περιοχές γνώσης
4. Ενσωμάτωση διαδικασιών στη διοίκηση έργων
5. Το πεδίο εφαρμογής του έργου
6. Χρονικός προγραμματισμός έργου
7. Διαχείριση του κόστους του έργου
8. Διαχείριση ποιότητας Έργου
9. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού του έργου
10. Διαχείριση της επικοινωνίας στο έργο
11. Διαχείριση κινδύνων στο έργο
12. Διαχείριση προμηθειών του έργου
13. Διαχείριση των ομάδων ενδιαφερομένων για το έργο

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.