Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις, Συντήρηση

Συγκόλληση με τη Μέθοδο Οξυγόνου-Ασετυλίνης με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 (Χάλυβες)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις, Συντήρηση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκολλητές και τεχνικούς συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνιών, μηχανουργείων, ναυπηγείων, κ.λπ., που εμπλέκονται σε εργασίες συγκολλήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606-01. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις χρησιμοποιώντας ορθές πρακτικές και τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. Οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν σε θέματα επιλογής, ρύθμισης και χρήσης του εξοπλισμού για να πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα αναλόγως της εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9606-01. Ορολογία συγκολλήσεων
• Προδιαγραφές πιστοποίησης - δοκιμές - αποδεκτό δείγμα. Εύρος πιστοποίησης
• Θέσεις συγκόλλησης βάσει προτύπου
• Θεωρία συγκολλήσεων και Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη
• Μέσα ατομικής προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή. Κίνδυνοι και προφυλάξεις στη χρήση Οξυγόνου - Ασετυλίνης. Φλογοεπιστροφή
• Η διεργασία της μεθόδου συγκόλλησης με χρήση οξυγόνου-ασετυλίνης. Ποια μέταλλα μπορούμε να συγκολλήσουμε. Άναμμα & σβήσιμο της φλόγας
• Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της μεθόδου
• Ο εξοπλισμός συγκόλλησης: Αέρια: φιάλη οξυγόνου και ασετυλίνης, ρυθμιστές πίεσης, μανόμετρα, εκτονωτές, πυρσός, Διατάξεις ασφαλείας
• Ρύθμιση πιέσεων αερίων. Ρύθμιση της φλόγας
• Άλλα εργαλεία
• Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού
• Προετοιμασία μετάλλων συγκόλλησης
• Σφάλματα συγκολλήσεων Παραμορφώσεις και τρόποι αποφυγής
• Έλεγχοι συγκόλλησης: Καταστρεπτικές & Μη καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου
• Πρακτική άσκηση. Προετοιμασία δείγματος συγκολλητή. Προδιαγραφές δείγματος
• Αποδεκτή - Μη αποδεκτή συγκόλληση. Παραδείγματα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας