Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά

Γειώσεις & Αντικεραυνική Προστασία

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τεχνικοί συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατακτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις στα συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
Συστήματα Γειώσεων
• Ορισμοί. Αρχές Συστημάτων Γείωσης
• Εξαρτήματα και ορθές πρακτικές εγκατάστασης
• Θεμελιακή Γείωση. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Υλικά
• Ισοδυναμικές Συνδέσεις
• Εφαρμογές. Παραδείγματα εγκαταστάσεων συστημάτων γείωσης
Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
• Κίνδυνοι και οικονομικές συνέπειες από κεραυνικά πλήγματα. Λάθη σε εγκαταστάσεις
• Πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2, -3, ΕΝ 50164)
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Εκτίμηση κινδύνου από κεραυνούς (Υπολογισμοί, διαγράμματα ροής, λογισμικό)
• Σχεδιασμός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
• Σχεδιασμός Συστημάτων Αγωγών Καθόδου
• Επιλογή Υλικών
• Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις (Μέτρα προστασίας, Διατάξεις απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, Τύποι διατάξεων, Υλικά, Δοκιμές). Παραδείγματα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας