Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής - Certified Front Office Professional & Receptionist

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούνc ως υπάλληλοι υποδοχής σε ξενοδοχειακή μονάδα και σε Πτυχιούχους Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης, απευθύνεται σε άτομα που δουλεύουν εποχιακά σε ξενοδοχειακές μονάδες και που με το συγκεκριμένο σεμινάριο θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Τέλος, απευθύνεται σε τελειόφοιτους λυκείου ή ανέργους κάθε ηλικίας.

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι oι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο για το σχεδιασμό υπηρεσιών υποδοχής & εξυπηρέτησης καταλυμάτων. Επίσης να κατέχουν την οργάνωση και δημιουργία της ιδανικής αναλογίας προσφοράς υπηρεσιών ανά πελάτη, τη διαφοροποίηση των τουριστικών προσδοκιών με την κατάλληλη δημιουργία προϊόντων έχοντας πάντα ως στόχο την ικανοποίηση των τουριστών.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της υποδοχής και εξυπηρέτησης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι Απόφοιτοι είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι με όλες τις γνώσεις που απαιτεί η υποδοχή, η εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων, αλλά και η διαχείριση παραπόνων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ποιοτική εξυπηρέτηση τουριστών στο τμήμα υποδοχής καταλυμάτων είναι απαραίτητο συστατικό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του σκληρού ανταγωνισμού, το σεμινάριο αφορά σε όλες τις θέσεις εργασίας στο "Front office" και στους επιχειρηματίες καταλυμάτων.

Το σεμινάριο καλύπτει το σύγχρονο ξενοδοχειακό προϊόν και αποτελεί ισχυρό εφόδιο στην τουριστική αγορά, πιστοποιώντας τις γνώσεις και την ικανότητα των κατόχων του στην παροχή υπηρεσιών στην πρώτη γραμμή των τουριστικών μονάδων.

Το εύρος των γνώσεων που καλύπτει το πρόγραμμα το καθιστά απαραίτητο για κάθε υπάλληλο υποδοχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή σχετικό πτυχίο.

Θεματικές Ενότητες

  1. Εξυπηρέτηση Πελατών & Τεχνικές Πωλήσεων
  2. Ξενοδοχειακή διοίκηση και βασικές αρχές λογιστικής
  3. Το τμήμα υποδοχής
  4. Υπηρεσία υπνοδωματίων
  5. Κρατήσεις
  6. Αφίξεις
  7. Τήρηση λογαριασμών
  8. Αναχωρήσεις
  9. Ταμείο
10. Προσφορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών
11. Νέες τεχνολογίες και υπηρεσία υποδοχής
12. Διαχείριση παράπονων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 50 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  • Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής - Certified Front Office Professional & Receptionist
  • Τεχνικές Πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελάτη – Sales Techniques and Customer Service
  • Διαχείριση Παραπόνων - Complaint Management

Πιστοποίηση ACTA με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης

  • Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών/Κρατήσεων by ACTA

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Η ειδικότητα Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών/Κρατήσεων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.