Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης - Secretarial Support Services

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

Ο Τομέας εκπαίδευσης “Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης” (Secretarial Support Services) απευθύνεται σε Αποφοίτους Λυκείου, Φοιτητές, Αποφοίτους ΑΕΙ, ΙΕΚ,  μεταλυκειακής εκπαίδευσης οι οποίοι με ή χωρίς προϋπηρεσία σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης  στοχεύει, μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες – δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Διεύθυνση & Διοίκησης της Γραμματείας.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης, προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα και τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Τομέας Εκπαίδευσης Secretarial Support Services απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα “Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης” (Secretarial Support Services). Ο Τομέας εκπαίδευσης “Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης” διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

Θεματικές Ενότητες
1. Οργάνωση του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
2. Κύριες Εργασίες Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
3. Γνώσεις Δεξιότητες και Ικανότητες Κατόχου της Θέσης
4. Διεύθυνση του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
5. Απαιτήσεις της Ανώτατης Διοίκησης Επιχείρησης/Οργανισμού, για την Ορθολογική Λειτουργία του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
6. Ανοιχτό Καινοτομικό Management Τομέα Γραμματείας Διοίκησης και Οριοθέτηση του Πλαισίου Επαγγελματικού Περιγράμματος Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης Επιχείρησης/Οργανισμού
7. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
8. Δημόσιες Σχέσεις
9. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας Ελληνικού – Αγγλικού πληκτρολογίου – Σύμβολα)
10. Εμπορική Αλληλογραφία
11. Τηλεφωνική Επικοινωνία
12. Διαχείριση Παραπόνων
13. Γλώσσα Σώματος
14. Κώδικας Δεοντολογίας
15. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
16. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις
17. Εξυπηρέτηση Πελάτη
18. Τεχνικές Πωλήσεων
19. Διαχείριση Χρόνου
20. Βασικό Marketing
21. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
22. Έρευνα Αγοράς
23. Ανάπτυξη Πωλήσεων  
24. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
25. Εκμάθηση εφαρμογών Microsoft Word και Microsoft Excel ή Microsoft Outlook ή Microsoft Power Point
26. Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ACTA CSMA

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 5 Μήνες / 6 ώρες εβδομαδιαία
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση) :

  • Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης - Secretarial Support Services
  • Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind Typing System (Greek - English - Numeric keypad) 

CSMA Πιστοποίηση (με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης) :

  • Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης (CSMA)
    Certified Secretaries Management Assistants

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Το Σχήμα Πιστοποίησης Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.