Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματειακή Υποστήριξη

Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Computer Start
ΑΘΗΝΑ
29/08/2019
ΑΘΗΝΑ
26/09/2019
ΑΘΗΝΑ
24/10/2019

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο Τομέας εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης (Secretarial Support Services) απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ΙΕΚ, Αποφοίτους Λυκείου που με ή χωρίς προϋπηρεσία σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης θέλουν να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος να αποκτήσει και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Διεύθυνση & Διοίκησης της Γραμματείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διοίκησης ή Διεύθυνσης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι: να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα & τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Τομέας Εκπαίδευσης Secretarial Support Services απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσους σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης (Secretarial Support Services). Ο Τομέας εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

Θεματικές ενότητες:
1. Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου
2. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
3. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία
(τυφλό σύστημα Ελληνικού - Αγγλικού πληκτρολογίου)
4. Εμπορική Αλληλογραφία
5. Δημόσιες Σχέσεις
6. Κώδικας Δεοντολογίας
7. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
8. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
9. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις
10. Εξυπηρέτηση του Πελάτη
11. Τεχνικές Πωλήσεων
12. Τηλεφωνική Επικοινωνία
13. Διαχείριση Παραπόνων 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
• Διάρκεια: 5 μήνες 6 ώρες εβδομαδιαία
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning)
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης - Certified Secretaries Management Assistants – CSMA
Βεβαίωση κατάρτισης σεμιναρίου από τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ACTA.
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.
Ο Τομέας Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης (Secretarial Support Services) έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας