Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας - Certified Professional on Agrotourism Sector

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δυνάμει αγρότες που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους στον τομέα της «πολυλειτουργικής γεωργίας» προσφέροντας αγροτουριστικές υπηρεσίες, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε θέματα αγροτουριστικών επιχειρήσεων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σφαιρική κατανόηση του, τι είναι “ο αγροτουρισμός” και πώς οργανώνεται μια αγροτουριστική επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να παρουσιαστούν οι βασικές μορφές και τα χαρακτηριστικά των ήπιων - εναλλακτικών μορφών τουρισμού, να αποσαφηνισθούν οι έννοιες, να ορισθεί ο “αγροτουρισμός” και ο τουρισμός υπαίθρου και να αναλυθεί το παρεχόμενο «αγροτουριστικό πακέτο υπηρεσιών». Καθώς επίσης πως οι συγκεκριμένες μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων μπορούν να συνδυαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, να περιγράφουν τα βήματα για την ίδρυση αλλά και τα θέματα διοίκησης μίας αγροτουριστικής επιχείρησης. Τέλος, να παρουσιαστούν – αναλυθούν οι ενέργειες προβολής, που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας επιχειρηματίας που έχει επενδύσει ή σκοπεύει να επενδύσει σε κάποια αγροτουριστική δραστηριότητα, προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρει.

Περιγραφή σεμιναρίου

O Αγροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η οποία επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δραστηριότητές του συνδυάζουν την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.

Tο σεμινάριο αυτό αναλύει πώς μπορεί να οργανωθεί μια αγροτουριστική επιχείρηση. Περιγράφονται τα πρώτα βήματα για το ξεκίνημά της και δίνονται πρακτικές συμβουλές για το στήσιμό της. Επίσης, αναλύεται η κατάστρωση επιχειρηματικού πλάνου, οι δυνατότητες χρηματοδότησης, καθώς και το πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο νέος επιχειρηματίας. Παρουσιάζεται η σημασία της χρήσης παραδοσιακών, βιολογικών προϊόντων σε μία αγροτουριστική μονάδα και τέλος, παρουσιάζονται τρόποι για την προβολή και προώθηση της επιχείρησης.

Θεματικές Ενότητες

1. Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις
2. Ιδιοπαραγώμενα Γεωργικά Προϊόντα
3. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου
4. Αγροτουρισμός – Περιβάλλον και Γεωργία
5. Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη
6. Τουριστικό Marketing
7. Προετοιμασία για τις εξετάσεις ACTA

Σημείωση:
I. Προαιρετικά 2 ημέρες επίσκεψη σε αγροτουρισμό στην Ελλάδα
II. Προαιρετικά 4-5 ημέρες επίσκεψη σε αγροτουρισμό στην Ιταλία

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 150 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το StartLearn, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με την αδειοδότηση της Γενική Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας.

***H Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας – Professional on Agrotourism Sector 

Πιστοποίηση ACTA με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης
Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας - Certified Professional on Agrotourism Sector

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.