Σεμινάριο σε αίθουσα:
Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογία, Ειδική Παιδαγωγική & Ψυχολογία

Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά (Ετήσιο - Μοριοδοτούμενο)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογία, Ειδική Παιδαγωγική & Ψυχολογία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Επιστημονική ομάδα: Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
Εκπαιδευτές – καθηγητές με σημαντική παρουσία στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης
5. Ψυχολόγους
6. Λογοθεραπευτές
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

ΣΚΟΠΟΣ

• Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων και διδασκαλίας για τη ΓΛΩΣΣΑ και τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στο πλαίσιο του σχολείου και ειδικά στις ΕΔΕΑΥ, στα Τμήματα Ένταξης, στην Παράλληλη Στήριξη. Επίσης στην άτυπη εκπαίδευση και τα Κέντρα Υποστήριξης.
• Η προσφορά στους συμμετέχοντες έτοιμου προς χρήση διδακτικού υλικού για τη διδακτική υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
• Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στην ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών σε σχολικό επίπεδο
• Η εξειδίκευση σχετικά με τις διαδικασίες αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, με τα προσφερόμενα από το πρόγραμμα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι ερευνητικά τεκμηριωμένα
• Η εξειδίκευση στα σχέδια διδασκαλίας και το αντίστοιχο προσφερόμενο διδακτικό υλικό
• Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα αναγνωστικών / μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής
• Η εξειδίκευση στην ενσωμάτωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ στη διδασκαλία ή/και παρέμβαση για την ενίσχυση της αναγνωστικές δεξιότητας
• Η εξειδίκευση και η παροχή δικαιώματος χρήσης στη συλλογή στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των παραγόντων της ανάγνωσης

Γιατί να παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα;

Οι νέες πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης, όπως η εξ αποστάσεως εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών όλων των βαθμίδων, μαθητών με πολλαπλές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και ταυτόχρονα η έλλειψη του κατάλληλου διδακτικού υλικού, για αποτελεσματική διδασκαλία και εκπαίδευση, πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες των στελεχών της εκπαίδευσης, των ίδιων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για συνεχή, φιλική αλλά έγκυρη επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη.

Η πρόταση… Το παρόν πρόγραμμα!
Γιατί το πρόγραμμά μας στοχεύει…

Στη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων όλων εκείνων που εργάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή (Προσχολική, Α/βάθμια & Β/βαθμια εκπαίδευση) τόσο στην τυπική όσοκαι στην άτυπη, ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Γιατί το πρόγραμμα προσφέρει…
• Έγκυρη επιστημονική γνώση σχετικά με την ειδική αγωγή, και ιδιαίτερα με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διαφοροποίησή τους από άλλες παρόμοιες δυσκολίες/διαταραχές
• Εργαλεία αξιολόγησης για τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο)
• 10 τόμους με διδακτικό υλικό για παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο)
• Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σχετικά με τις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και ειδικών παιδαγωγών, με έμφαση στην εξοικείωση με τους τρόπους χρήσης του προσφερόμενου διδακτικού υλικού στη διδασκαλία με εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
• Εκπαιδευτές – καθηγητές με σημαντική παρουσία στο πανεπιστήμιο και στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΔΟΜΗ
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ:

Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση
4 Παρεμβάσεις
4 Σχέδια Διδασκαλίας για τη Γλώσσα
4 Συλλογή Στρατηγικών, Διδακτικό Υλικό.
Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:
• Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες
• Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ ΜΔ και παρόμοιων δυσκολιών/διαταραχών
• Να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκο- νται σε επικινδυνότητα
• Να αξιολογούν τους μαθητές τους, χρησιμοποιώντας τα ερ- γαλεία αξιολόγησης που παρέχει το πρόγραμμα
• Να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη Γλώσσα για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά:
• Σχέδια διδασκαλίας, Συλλογή Στρατηγικών -Διδακτικό υλικό
• Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:
• Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα σχετικά με τις Δυσκολίες στα Μαθηματικά και Δυσαριθμησία
• Να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για δυσαριθμισία
• Να αξιολογούν τους μαθητές τους στα Μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει το πρόγραμμα
• Να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα Μαθηματικά για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
Πρακτικές Εφαρμογές & Εξάσκηση
Μαθησιακοί Στόχοι της Ενότητας είναι, οι Επιμορφούμενοι:
• Να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις σε πραγματικές συνθήκες ή μικροδιδασκαλίες
• Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έλαβαν στο πλαίσιο του προγράμματος
• Να αξιοποιούν στη διδασκαλία και τις παρεμβάσεις τους το διδακτικό υλικό που έχει προσφερθεί
• Να επιλέγουν και αξιοποιούν κατά περίπτωση την κατάλληλη στρατηγική για την ενίσχυση των γλωσσικών και μαθηματικών βασικών δεξιοτήτων των μαθητών.
 

 Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αναγνωρισμένο (ΑΕΙ) & Μοριοδοτούμενο
Το παρόν πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας