Σεμινάριο σε αίθουσα:
ISO/Haccp/OHSAS, Πληροφορική / Ασφάλεια Πληροφοριών

ISO 27001:2013 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) - Επιθεωρητών/ Επικεφαλής Επιθεωρητών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Haccp/OHSAS, Πληροφορική / Ασφάλεια Πληροφοριών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ζαφείρης Κόβρας
Αναστάσιος Ναούμ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Όλοι εκείνοι που χρειάζονται λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, είναι ευπρόσδεκτοι. Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης, Διοικήσεις οργανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τη συντήρηση του ISO / IEC 27001, προσωπικό που εργάζεται με ρυθμιστικές αρχές, προσωπικό που εκτελεί επιθεωρήσεις πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους και όσοι απαιτούν λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

CQI & IRCA Certified Course No. 17242 – provided by TUV NORD CERT GmbH

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ως προς το πρότυπο ISO / IEC 27001 (με ISO / IEC 27002), σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, το σεμινάριο προσφέρει στους μαθητές τη βάση για να γίνουν Επικεφαλής Επιθεωρητές, μέσω των ακόλουθων:
• Σκοπός και οφέλη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
• Ο ρόλος ενός επιθεωρητή στο σχεδιασμό, την εκτέλεση, την αναφορά και τη παρακολούθηση μιας επιθεώρησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
• Σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά και παρακολούθηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, προκειμένου να θεμελιωθεί συμμόρφωση (ή με άλλο τρόπο) με το ISO / IEC 27001, μέσω ασκήσεων και παιχνιδιού ρόλων
• Δημιουργία ευρημάτων ελέγχου
• Πλαίσιο Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Ενεργώ (PDCA)
• Διαφορές μεταξύ επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους
• Πλεονεκτήματα της διαπιστευμένης πιστοποίησης τρίτου μέρους
• Ορολογία που ορίζεται στο πρότυπο
• Απαιτήσεις για τις τεκμηριωμένες πληροφορίες του ΣΔΑΠ

Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου (συμπεριλαμβανομένης της γραπτής εξέτασης) θα οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη καταχώρησή σας ως επιθεωρητής IRCA. Η πιστοποίηση ως επιθεωρητής της IRCA αποτελεί σαφή αναγνώριση των προσόντων σας και σας καθιστά ικανό επαγγελματία επιθεωρητή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό και σημειώσεις στην Αγγλική
- Απαιτείται επαρκής επαγγελματική εμπειρία- ενασχόληση με το αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας