Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Χειριστές

Ασφαλής Χειρισμός Περονοφόρων Οχημάτων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ
13/05/2019 έως 16/05/2019
16 ώρες
ΠΑΤΡΑ
22/05/2019 έως 23/05/2019
16 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν οι Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων καθώς και όσοι Εργαζόμενοι εμπλέκονται στη λειτουργία τους (Υπεύθυνοι Αποθηκών, Εργαζόμενοι Αποθηκών κλπ) τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί, κ.λπ.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να είναι σε θέση να εργάζονται με τα περονοφόρα οχήματα με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν και θα μάθουν τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης ( κίνηση, ανύψωση – κατάβαση φορτίου, όπισθεν κίνηση, στάθμευση, κλπ) αυτών των οχημάτων καθώς και των στοιχείων τους (συσσωρευτές, φορτιστές)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Γενική παρουσίαση μηχανημάτων clark, κατηγορίες – εφαρμογές – χρησιμότητα οχημάτων
• Οδηγίες χειρισμού περονοφόρων
• Ειδικές οδηγίες
• Ασφαλής χειρισμός των περονοφόρων
- Συστήματα διεύθυνσης
- Σημείο στήριξης και ισορροπία του περονοφόρου - Ικανότητα φόρτωσης
- Κέντρο βάρους φορτίου – κεντράρισμα φορτίου
• Αρχές κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οδήγηση στο χώρο εργασίας
• Οδηγίες ελέγχου και σωστή συμπεριφορά – ταχύτητα κίνησης – ελιγμοί
Γενική παρουσίαση μηχανημάτων clark, κατηγορίες – εφαρμογές – χρησιμότητα οχημάτων
Συντήρηση
• Αρχές Λειτουργίας Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
• Ισχύς Μηχανής – Ροπές – Στροφές
• Σύστημα Τροφοδοσίας
• Αναγκαιότητα Κιβωτίου Ταχυτήτων
• Δομή Του Υδραυλικού Συστήματος
• Υδραυλικά δομικά στοιχεία
• Τυποποίηση κατά CETOP & ISO
• Ανάγνωση σχεδίων υδραυλικών αυτοματισμών
• Εντοπισμός βλαβών
• Οδηγίες συντήρησης οχημάτων
- Σύστημα λίπανσης
- Σύστημα ψύξης
- Σύστημα διεύθυνσης
- Λάστιχα
• Η σημασία της συντήρησης – προληπτική συντήρηση περονοφόρων
• Πρακτική άσκηση στο χειρισμό και στην οδήγηση περονοφόρων οχημάτων

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας