Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Internet Advertising: Google Adwords and Google Analytics

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχει για δημιουργία και παρακολούθηση μιας διαφημιστικής καμπάνιας η μηχανή αναζήτηση Google με χρήση του Google Adwards καθώς και η δυνατότητα να μετρήσουμε και να αναλύσουμε την συμπεριφορά των επισκεπτών μας στο site μας μέσω του Google Analytics. 

Περιγραφή σεμιναρίου

Ύλη Σεμιναρίου
• PPC Advertising
• Παρουσίαση του Adwards, Περιγραφή, Πλεονεκτήματα
• Ενέργειες προετοιμασίας (ορισμός προϊόντος, εταιρείας, πελατών ) και καθορισμός ρεαλιστικών στόχων.
• Δημιουργία Λογαριασμού και παρουσίαση Interface
• Search Keywards (πως δουλεύουν, χρήση του Keyward Planner)
• Δημιουργία καμπάνιας, Επιλογές καμπάνιας (είδος, κοινό, τρόπος κοστολόγησης)
• Ad Extensions
• Δημιουργία Ad Text
• Δημιουργία Ad Group
• Δημιουργία και Εξαγωγή Αναφοράς
• Μέτρηση του ROI
• Ρύθμιση του Google Analytics για μέτρηση μετατροπών
• Τροποποίηση των Ads και των πληρωμών
• Δημιουργία Remarketing Campaign
• Δημιουργία Λογαριασμού Google Analytics
• Ανάγνωση Dashboard, Πινάκων Δεδομένων και Γραφημάτων
• Ορισμός Φίλτρων
• Παρακολούθηση συμπεριφοράς και κίνησης
• Παρακολούθηση SEO Feedback
• Προσθήκη καμπάνιας, Ρύθμιση Στόχων 

Πληροφορίες συμμετοχής

Διατίθεται και με online παρακολούθηση

Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 ώρες

ΠΑΡΟΧΕΣ:

  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Δωρεάν σημειώσεις
  • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση
  • Προώθηση βιογραφικού
  • Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος 0,45% του ΛΑΕΚ 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.