Κατηγορία:
Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές, Περιβάλλον

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές, Περιβάλλον

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Τσιτώτας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους, αλλά και Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, καθώς και πτυχιούχους αντιστοίχων τμημάτων ΤΕΙ και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι νεότεροι μηχανικοί, που επιθυμούν να ενταχθούν με καλύτερες προοπτικές στο επαγγελματικό γίγνεσθαι του συγκεκριμένου τεχνικού χώρου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και καινοτόμες έννοιες του Σχεδιασμού και της διαχείρισης μελετών σηράγγων και σύνθετων υπογείων έργων, και θα εμπλουτίσουν τη γνώση τους σε εφαρμοσμένα θέματα σηραγγοποιίας. Μηχανικοί, ιδιώτες ή του Δημοσίου, που έχουν απομακρυνθεί επί μακρόν από το συγκεκριμένο αντικείμενο, θα αποκτήσουν μία εποπτική και κριτική άποψη για τα υπόγεια τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή όλων των απαιτούμενων γνώσεων (με διδασκαλία, τεχνικές συμβουλές και πρακτικές εφαρμογές) στον ευρύτερο γνωστικό χώρο των Μεταφορικών Υποδομών με εξειδίκευση στις σήραγγες αλλά και σε άλλα υπόγεια συγκοινωνιακά έργα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με τον τρίτο σεμιναριακό κύκλο, διάρκειας δύο ημερών, που εστιάζει στα υπόγεια τεχνικά έργα, ολοκληρώνεται η θεματική ενότητα που αφορά στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των τεχνικών έργων υποδομής. Το Σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες σύγχρονη εφαρμοσμένη γνώση, κυρίως από την άποψη του ενιαίου σχεδιασμού συστήματος υπογείων έργων, καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κριτική θεώρηση μεγάλων έργων (που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή είναι σε εξέλιξη), διεθνώς.

Στόχος του Σεμιναρίου:
Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη σύγχρονη αντίληψη σχεδιασμού και την πολυπλοκότητα των παραμέτρων μελέτης σηράγγων και σύνθετων υπόγειων τεχνικών, καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτισή τους σε θέματα κανονισμών και μεθοδολογιών μελέτης σηράγγων και αστικών υπόγειων έργων.

Περιεχόμενα:

  • Κατηγορίες σηράγγων, Cut & Covers και άλλων υπόγειων τεχνικών έργων. Διακριτοποίηση.
  • Βασικές αρχές σχεδιασμού και μελέτης σηράγγων και άλλων υπόγειων τεχνικών έργων. Ειδικά θέματα διατομών και κατασκευασιμότητας. Διαχείριση μελετών.
  • Μεθοδολογική ανάλυση για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και άλλων τεχνικών.
  • Σύγχρονες εξελίξεις στον Σχεδιασμό και τη Διαχείριση υλοποίησης σύνθετων έργων σε αστικό περιβάλλον. Υπογειοποίηση οδών και οδικών κόμβων, αστικές σήραγγες – Κατασκευασιμότητα
  • Οδικές σήραγγες μεγάλου μήκους. Ιδιαιτερότητες σχεδιασμού και επικίνδυνα φορτία.
  • Κρίσιμες παράμετροι ασφάλειας σηράγγων και ανάλυση επικινδυνότητας.
  • Παρουσίαση παραδειγμάτων υπόγειων έργων και κριτική επισκόπηση -Case studies. Ορολογία.  
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας