Κατηγορία:
Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Τσιτώτας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά και Διπλ. Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, πτυχιούχους αντιστοίχων τμημάτων ΤΕΙ και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι νεότεροι μηχανικοί, που επιθυμούν να ενταχθούν με καλύτερες προοπτικές στο επαγγελματικό γίγνεσθαι του συγκεκριμένου τεχνικού χώρου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και καινοτόμες έννοιες του Σχεδιασμού και της διαχείρισης μελετών των γεφυρών και άλλων σύνθετων τεχνικών, και θα εμπλουτίσουν την επιστημονική και εφαρμοσμένη γνώση τους σε θέματα γεφυροποιίας, ενώ μηχανικοί, που έχουν απομακρυνθεί επί μακρόν από το συγκεκριμένο αντικείμενο, θα αποκτήσουν μία εποπτική και κριτική άποψη για τα τεχνικά μεγάλης κλίμακας, και θα καταρτιστούν σε εξειδικευμένα θέματα μελετητικής και κατασκευαστικής μεθοδολογίας γεφυρών και άλλων τεχνικών, καθώς και σε θέματα διεθνούς τεχνικής ορολογίας, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή όλων των απαιτούμενων γνώσεων (με διδασκαλία, τεχνικές συμβουλές και πρακτικές εφαρμογές) στον ευρύτερο γνωστικό χώρο των Τεχνικών Έργων Υποδομής με έμφαση στις γέφυρες αλλά και σε άλλα υπέργεια Τεχνικά έργα οδοποιίας μεγάλης κλίμακας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του Σεμιναρίου:
Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη σύγχρονη τεχνική εμπειρία, η απόκτηση νέας τεχνογνωσίας και η εξειδικευμένη κατάρτισή τους σε θέματα γενικού σχεδιασμού, μελέτης και υλοποίησης γεφυρών και άλλων υπέργειων έργων υψηλής πολυπλοκότητας

 • Περιεχόμενα:
 • Κατηγορίες γεφυρών, οδικών στεγάστρων και άλλων υπέργειων τεχνικών. Διακριτοποίηση
 • Βασικές αρχές γενικού σχεδιασμού και μελέτης γεφυρών και άλλων υπέργειων τεχνικών έργων. Θέματα κατασκευασιμότητας και άλλα ειδικά τεχνικά θέματα.
 • Μεθοδολογίες μελέτης και κατασκευής γεφυρών και άλλων τεχνικών. Συγκριτική ανάλυση.
 • Σύγχρονες εξελίξεις στον Σχεδιασμό και τη διαχείριση σύνθετων έργων γεφυροποιίας σε αστικό περιβάλλον. Υπερυψωμένες λεωφόροι, Τεχνικά Κόμβων, Πράσινες γέφυρες, Πεζογέφυρες.
 • Γέφυρες αυτο/δρόμων, Κοιλαδογέφυρες, Γέφυρες ζεύξης. Σύγχρονη θεώρηση εξέλιξης έργων.
 • Προγραμματισμός και μελετητική διαχείριση υπέργειων τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας. Διαδικασίες και προβλήματα τεχνοοικονομικού χαρακτήρα, νομοθετικές δεσμεύσεις, κ.α.
 • Γέφυρες υψηλής μονολιθικότητας από σκυρόδεμα. Κριτήρια αξιολόγησης και επιτελεστικότητα
 • Επιλογές σχεδιασμού γεφυρών και άλλων τεχνικών, ενταγμένων σε σύνθετο έργο αστικής υποδομής και έργο ανοικτού πεδίου. Κρίσιμες παράμετροι και κριτήρια λύσης- ιδιαιτερότητες.
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων σύγχρονων έργων και κριτική επισκόπηση – Case studies.
 • Τεχνική ορολογία γεφυροποιίας στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. 
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας