Κατηγορία:
Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Τσιτώτας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων π.χ. Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Πολεοδόμους, Αγρ. Τοπογράφους κ.α., που έχουν σχέση με το σχεδιασμό, τη μελέτη, κατασκευή και διαχείριση μεταφορικών και αστικών έργων, τα οποία εντάσσονται στη γενικότερη Αρχιτεκτονική ενός οργανωμένου πλαισίου υπερτοπικών ή αστικών υποδομών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή όλων των απαιτούμενων γνώσεων (με διδασκαλία, τεχνικές συμβουλές και πρακτικές εφαρμογές) στον ευρύτερο γνωστικό χώρο των Έργων Υποδομής με έμφαση στα Τεχνικά έργα οδοποιίας και στον ενιαίο Σχεδιασμό συνδυασμένων αστικών υποδομών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του Σεμιναρίου:
Η εμβάθυνση στον σχεδιασμό σύνθετων τεχνικών έργων και αστικών υποδομών που θα βοηθήσει τον μηχανικό, αφενός να ανταποκριθεί σε μια νέα τεχνική και χρηματοδοτική πραγματικότητα προσφέροντας βελτιστοποιημένες και αποδοτικότερες υπηρεσίες, επιτελεστικότητα και ποιότητα, με καινοτόμες ιδέες και μεθόδους στον σύγχρονο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων, και αφετέρου να διαθέτει ανταγωνιστικότερες επαγγελματικές δυνατότητες και ευρύτερες προοπτικές εργασίας.

Περιεχόμενα:

  • Κατηγοριοποίηση έργων και βασικές αρχές σχεδιασμού υπερτοπικών και αστικών υποδομών – Διάκριση, χαρακτηριστικά
  • Ολιστικός σχεδιασμός υποδομών ενταγμένων σε ενιαίο στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο – Σύγχρονες εξελίξεις στην Αρχιτεκτονική και τη λειτουργία των έργων μεγάλης κλίμακας
  • Αστικός Σχεδιασμός μεγάλων ή/και μητροπολιτικών πόλεων (Urban Design, Mega city Design) - Χωροτακτκός, οικονομοτεχνικός, περιβαλλοντικός, συγκοινωνιακός, δομικός σχεδιασμός
  • Βασικές αρχές σχεδιασμού σύνθετων αστικών υποδομών. Δυνατότητες παρέμβασης στην αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του δομημένου χώρου υψηλής αστικής συγκέντρωσης.
  • Μελετητική σύλληψη σύνθετου έργου και εξέλιξη (Project Planning & Development)
  • Γενικός σχεδιασμός και μελέτη υπέργειων και υπόγειων τεχνικών έργων οδοποιίας – Σύγχρονες εξελίξεις στον σχεδιασμό μεταφορικών υποδομών, γεωμετρικός σχεδιασμός, μελέτες τεχνικών έργων
  • Επιλογές λύσεων σχεδιασμού, κριτήρια, συγκριτική ανάλυση επιλογών σύνθετων και μεμονωμένων τεχνικών έργων
  • Υλοποίηση υποδομών σε ανοικτό πεδίο ή αστικό περιβάλλον (ιδιαιτερότητες σχεδιασμού και υλοποίησης) – Ειδικά τεχνικά ζητήματα - θέματα κατασκευασιμότητας
  • Παρουσίαση και κριτική θεώρηση έργων – Case studies
  • Διεθνής τεχνική ορολογία 
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας