Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά, Υγιεινή & Ασφάλεια, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

Προστασία ηλεκτρικών συστημάτων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Singularis
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
21/07/2019
6 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση στον τομέα Ηλεκτρικών προστασιών.

Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν την ηλεκτρική προστασία από τις βασικές θεωρητικές αρχές που τα διέπουν, την περιγραφή & επεξήγηση του εξοπλισμού έως την συντήρηση και λειτουργιά του.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα ξέρουν τους διαφορετικούς τύπους προστασιών ηλεκτρικού συστήματος και σε ποια χρήση αντίστοιχη η καθεμία. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή -Ορισμοί

Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων
• Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Τυπολογία Ηλεκτρικών Συστημάτων
• Βραχυκυκλώματα
• Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ

Στοιχειά ηλεκτρικών δικτύων
• Εξοπλισμός Υ/Σ (Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
• Υποσυστήματα εγκαταστάσεων (σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
• Μετασχηματιστές τάσης & έντασης,
• Τυπολογία – χρήση εξοπλισμού.

Προστασία
• Ροη Φορτίου
• Επιλεκτικότητα- Επιλεκτικότητα στον σχεδιασμό της προστασίας
• Τύποι προστασιών
• Επιλογή προστασιών
• Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
• Σύστημα προστασίας,
• Μελέτη προστασίας συστήματος

Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας
• Οικονομική ανάλυση επιλογής εξοπλισμού
• Break down ανάλυση εργασιών συστήματος προστασίας
• Συντήρηση συστήματος προστασίας.

Λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού
• Χειρισμοί διακοπτών
• Έλεγχοι λειτουργιάς
• Περιοδικός έλεγχος

Μετρήσεις &έλεγχοι
• Δοκιμές συστήματος προστασίας,
• Μετρήσεις προστασιών,
• Πρωτόκολλα εργασιών
• Διαδικασίες ελέγχων και δοκιμών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια: 6 ώρες,
Κόστος συμμετοχής:
• Για Ιδιώτες: 120 ευρώ
• Για προπτυχιακούς φοιτητές πρώτου πτυχίου (άτομα με αναπηρία, άνεργους & πολύτεκνους) προβλέπεται έκπτωση 20%( δηλαδή 200€), προκειμένου να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει να στείλουν αντίγραφο της φοιτητικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας κτλ.
Επιπλέον επωφεληθείτε με την προσφορά early bird ( κλείσιμο θέσης μια εβδομάδα νωρίτερα τουλάχιστον) έχετε 10% έκπτωση. Επίσης με δυο συμμετοχές σε δυο σεμινάρια κερδίζεται μια Τρίτη συμμετοχή σε σεμινάριο ίδιου τύπου δωρεάν
Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

120€
100€ για ΑμεΑ, πολύτεκνους, ανέργους

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας