Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Οι βλάβες στον Η-Μ εξοπλισμό. Διάγνωση, πρόληψη και ριζική Θεραπεία

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
09/10/2023 έως 11/10/2023
24 ώρες
ΒΟΛΟΣ
13/11/2023 έως 15/11/2023
24 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους τεχνικούς της Συντήρησης.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των στελεχών της Συντήρησης στη διαχείριση των προβλημάτων του εξοπλισμού και στη συστηματική αντιμετώπιση των βλαβών και αστοχιών.

Στόχοι του Προγράμματος

 • Εξοικείωση με τις έννοιες και την καθιερωμένη ορολογία στον κόσμο της Συντήρησης.
 • Εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης των εν δυνάμει βλαβών κατά το πρότυπο FMECA.
 • Ορθολογική επιλογή της κατάλληλης πολιτικής συντήρησης σε κάθε περίπτωση.
 • Γνωριμία με τις μεθόδους διάγνωσης, με εστίαση στη μέθοδο Ανάλυσης Δονήσεων (Vibration Analysis).
 • Εμβάθυνση στα αίτια των βλαβών κατά το πρότυπο RCA (Root Cause Analysis).
 • Γνώση της παθολογίας του κοινού Η/Μ εξοπλισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο
1. Έννοιες και ορισμοί (βλάβη - αστοχία, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, MTBF, διαγνωσιμότητα, κ.α.). Διάκριση μεταξύ αποκατάστασης και (ριζικής) θεραπείας, μεταξύ πρόβλεψης και πρόληψης.
2. Η δυναμική των αστοχιών. Η φυσική εξέλιξη από τη βλάβη στην αστοχία. ΗκαμπύληP- F (PotentialFailure). Κατηγορίες βλαβών (τυχαίες, χρονικώς εξαρτώμενες – εκφυλιστικές). Αναστρέψιμες και μη βλάβες.Ηαξιοπιστία του εξοπλισμού ως συνάρτηση του χρόνου και η καμπύλη της «μπανιέρας» (bathcurve).
3. Σύντομη αναφορά στις πολιτικές συντήρησης (βάσει χρόνου, βάσει κατάστασης κλπ).
4. Σύντομη αναφορά στις διαγνωστικές μεθοδολογίες (επιθεώρηση, χημική ανάλυση, υπέρηχοι κλπ). Η έννοια του χρονικού βάθους πρόβλεψης (LeadTimetoFailure). Εκτενέστερη περιγραφή της διαγνωστικής μεθοδολογίας ανάλυσης των δονήσεων.
5. Η μεθοδική ανάλυση των αστοχιών του εξοπλισμού κατά το πρότυπο FMECA Failure Mode Effect and Criticality Analysis), για τον προσδιορισμό και την ανάλυση των σοβαρών βλαβών που μπορούν να πλήξουν το κάθε στοιχείο του εξοπλισμού. Για κάθε τύπο αστοχίας (failuremode) εξετάζονται:

 • τα αίτια που την προκαλούν
 • οι επιπτώσεις στη λειτουργία
 • τα πρώιμα και εμφανή συμπτώματα
 • οι μέθοδοι εντοπισμού και διάγνωσης
 • ο βαθμός κρισιμότητας.

Τελικός σκοπός της μεθόδου είναι η χάραξη της κατάλληλης πολιτικής συντήρησης, η πιθανή λήψη προληπτικών μέτρων αποτροπής ή ακόμη, ο ανασχεδιασμός της Η/Μ διάταξης.
6. Hμέθοδος Ανάλυσης Ριζικού Αιτίου (RootCauseAnalysis). Η μέθοδος εφαρμόζεται είτε επί αστοχιών που επαναλαμβάνονται ή, σαν επέκταση της μεθόδου FMECA, στους τύπους αστοχιών που έχουν επισημανθεί. Η μέθοδος διδάσκεται στην απλή μορφή της για χρήση στα προβλήματα του εξοπλισμού όπου περιλαμβάνονται:

 • Ο ορισμός του προβλήματος
 • Το αξίωμα Αιτίας και Αποτελέσματος.
 • Το Διάγραμμα Αιτιακής Αλυσίδας (Cause & Effect Charting).
 • Η διαδικασία της Ανάλυσης Ριζικού Αιτίου κατά το πρότυπο RCA.

7. Παθολογία του κοινού Η/Μ εξοπλισμού. Οι συνήθεις βλάβες (φθορές, απευθυγραμμία αζυγοσταθμία, διάβρωση κλπ) που συναντώνται στον κοινό Η/Μ εξοπλισμό(κινητήρες, μειωτήρες, αντλίες, κόπλερ, ρουλεμάν, λιπαντικά κλπ). Ο κάθε τύπος βλάβης (FailureMode) εξετάζεται σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο FMECA.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.