Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

Διοίκηση Βιομηχανικών Έργων (Management of Industrial Projects)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Το Σεμινάριο δεν ασχολείται μόνον με γενικές αρχές οργάνωσης έργων και λήψης αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα αλλά υπεισέρχεται σε λεπτομερείς διαδικασίες και τεχνικές για κάθε φάση του Έργου.
• Έτσι το Σεμινάριο απευθύνεται στο τεχνικό προσωπικό των Εταιριών όλων των επιπέδων, από μηχανικούς έως διευθυντές και όλων των λειτουργικών περιοχών του Έργου δηλ. μηχανικούς έργων (projectengineers), τεχνικό προσωπικό προμηθειών, μηχανικούς πεδίου (fieldengineers) κλπ. που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παράδοση οποιουδήποτε μεγέθους έργων στην βιομηχανία.
• Έμφαση δίνεται σε έργα που εκτελούνται σε μονάδες διεργασιών (ProcessPlants) και παρόμοιες εγκαταστάσεις (π.χ. αποθήκευση και μεταφορά υγρών και αερίων υδρογονανθράκων).

ΣΚΟΠΟΣ

• Να αναπτύξει την κατανόηση του τι είναι Διοίκηση Έργου και η σημασία του στην Εταιρία.
• Να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για να ληφθούν οι αποφάσεις για την καλύτερη στρατηγική εκτέλεσης του Έργου.
• Να επικοινωνήσει τις επιδεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την οργάνωση, τις διαδικασίες και τον έλεγχο του Έργου.
• Να δώσει γενικές και εξειδικευμένες οδηγίες για την διαχειριστική και τεχνική παρακολούθηση του Έργου.
• Να γίνει μία επισκόπηση των συνήθων προβλημάτων κατά τον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση των έργων και των τρόπων επίλυσης των

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

An Intensive Practical Course for every Project Manager / Engineer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Εισαγωγή, Σημασία της Διοίκησης Έργου, Στρατηγικές Υλοποίησης
• Εκτίμηση Κόστους, Εκτίμηση κόστους για την αναδιαμόρφωση έργων
• Προγραμματισμός Έργου, Οργάνωση Διαχείρισης Έργου
• Προσδιορισμός εργασίας, Συμβόλαια-Συμβάσεις, EPC LS, EPC LS TK, EPCm contract
• Πακέτα προσφοράς, Μειοδοσίες, Προτάσεις Υποψηφίων (συμβάσεις EPC LS), EPC/EPCm Επιλογή Αναδόχων
• Πρόοδος του έργου και τεχνικές μέτρησης της προόδου, Έκθεση κόστους
• Εναρκτήρια συνάντηση, Επικοινωνία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, Έλεγχος Έργου, Εκτίμηση/Έλεγχος του Αναδόχου μηχανικού, Λεπτομερής παρακολούθηση της μηχανικής από την ομάδα PM.
• Αναδιαμόρφωση των έργων, Προμήθεια εξοπλισμού/υλικών, Επιθεώρηση των προμηθευτών υλικών, Σχέδιο Εκτέλεσης - Στρατηγική συμβολαίων εκτέλεσης
• Παρακολούθηση εργασιών από την ομάδα PM.
• Μηχανική αποπεράτωση/ Pre-commissioning / Commissioning / Δοκιμές - start up
• Παράδοση έργου στον τελικό χρήστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το υλικό του Σεμιναρίου είναι στην Αγγλική.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας