Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Φιλοσοφία - ΑΘΗΝΑ (4)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 09/10/2023
Στους ελληνιστικούς χρόνους η φιλοσοφία δεν ήταν μια θεωρητική συζήτηση αποστασιοποιημένη από τον κόσμο, την καθημερινή ζωή και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων....
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού
ΑΘΗΝΑ 11/10/2023
Μπορούμε να αφηγηθούμε την πνευματική ιστορία της Ευρώπης και της δυτικής εν γένει σκέψης με ταυτόχρονη ανάλυση και διερεύνηση του στοχασμού της, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνθετική θεώρηση του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισμού;...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού
ΑΘΗΝΑ 12/10/2023
Η επιστήμη είναι συνώνυμη με την αδιάκοπη αναζήτηση και αναθεώρηση των γνώσεών μας για το φυσικό και κοινωνικό κόσμο που ζούμε. Η επιστημολογία πάλι, ή φιλοσοφία της επιστήμης, αφορά στην κριτική διερεύνηση της επιστημονικής σκέψης και την ανάλυση των...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού
ΑΘΗΝΑ 17/10/2023
Η Ηθική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη απαντάει σε πρακτικές ερωτήσεις όπως: Πώς πρέπει να ζω την ζωή μου; Τι χαρακτήρα θα έπρεπε να αναπτύξω; Τι είδους άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσω να γίνω;...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού