ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
agro

Σεμινάρια: AGRO / Καλλιέργειες

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 123 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 04/10/2021
Ιστορικά Στοιχεία. Αμπελουργία. Παραγωγή Κρασιών, Παραγωγή Κρασιών και Παράγοντες Ποιότητας, Τύποι Κρασιών. Ετικέτες. Αγοράζοντας Κρασί....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/10/2019
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, το οποίο έχει 5ετή ισχύ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1883 και άρθρο 14. Ανανεώνεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του, οπότε...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τους Επιθεωρητές, Επιβλέποντες και Συμβούλους Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης όπως ορίζονται από την Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO 2 σε ισχύ....
ΑΘΗΝΑ 11/10/2017
Στο σεμινάριο αναλύονται οι αρχές, το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 καθώς και της Εθνικής Νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων....
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με το πρότυπο GLOBALG.A.P. AQUACULTURE MODULE V5....
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να Εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τις Βασικές Αρχές Ίδρυσης & Λειτουργίας μίας επιτυχημένης μικρής ή μεσαίας επιχείρησης του Αγροδιατροφικού τομέα, μετατρ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/10/2016
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο Πρωτογενής τομέας είναι αποδεδειγμένα ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας με το εξαιρετικό μικροκλίμα που διαθέτει, παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Στα 20 πιο αναγνω...
ΑΘΗΝΑ 25/09/2016
Έναρξη του Νέου κύκλου σεμιναρίων Ευεπιχειρείν με Ημερίδα και θέμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Εξαγωγές». Η Ημερίδα αφορά τον Αγροτικό και Εξαγωγικό τομέα. Εάν ανήκετε σε ένα από τους δύο τομείς, τότε σας περιμένουμε!...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/03/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την προέλευση, γεωγραφική κατανομή, χαρακτηριστικά και χρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/03/2016
Το σεμινάριο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευομένους όλες τις απαραίτητες πρακτικές τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις για την πρωτογενή παραγωγή οικολογικών γεωργικών προϊόντων – τροφίμων....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/02/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία σπιτικής ζυθοποίησης και ανάπτυξης συνταγών. Επίσης παρουσιάζονται μέθοδοι ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/02/2016
Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται οι βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές για η διαχείριση των κύριων βιομηχανικών φυτών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, καθώς και νέα φυτικά είδη με δυνατότητες αξιοποίησης από τη βιομηχανία....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/02/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την παραγωγή διαφόρων μορφών τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος ή προϊόντων αυτού. Πι...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/02/2016
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τις πρακτικές εφαρμογές διαχείρισης μιας προβατοτροφικής μονάδας. Έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές μεθόδου...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/02/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τα εμπορικά είδη και τη βιολογία των σαλιγκαριών. Παρουσιάζεται η παραγωγή γόνου, οι τρόπ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/02/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους κοστολόγησης, τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων που παράγου...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/02/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση, επεξεργασία και συντήρηση αλιευμάτων. Παρουσ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/02/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού o οποίow επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πο...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/02/2016
Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού περιβαλλόντων χώρων μικρής και μεγάλης κλίμακα, αλλά παράλληλα θα διδαχτούν οι βασικές τεχνικές που αφορούν τη δημιουργία μιας φυτικής σύνθεσης και η δημιουργία αρδευτικ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/02/2016
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την καλλιέργεια της ελιάς, τις διάφορες ποικιλίες που υπάρχουν, τα συστήματα και τα είδη φύτευση...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας