ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
agro

Σεμινάρια: AGRO / Καλλιέργειες

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 121 Σεμινάρια

Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τους Επιθεωρητές, Επιβλέποντες και Συμβούλους Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης όπως ορίζονται από την Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO 2 σε ισχύ....
Στο σεμινάριο αναλύονται οι αρχές, το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 καθώς και της Εθνικής Νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων....
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με το πρότυπο GLOBALG.A.P. AQUACULTURE MODULE V5....
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να Εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τις Βασικές Αρχές Ίδρυσης & Λειτουργίας μίας επιτυχημένης μικρής ή μεσαίας επιχείρησης του Αγροδιατροφικού τομέα, μετατρ...
Ο Πρωτογενής τομέας είναι αποδεδειγμένα ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας με το εξαιρετικό μικροκλίμα που διαθέτει, παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Στα 20 πιο αναγνω...
Έναρξη του Νέου κύκλου σεμιναρίων Ευεπιχειρείν με Ημερίδα και θέμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Εξαγωγές». Η Ημερίδα αφορά τον Αγροτικό και Εξαγωγικό τομέα. Εάν ανήκετε σε ένα από τους δύο τομείς, τότε σας περιμένουμε!...
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την προέλευση, γεωγραφική κατανομή, χαρακτηριστικά και χρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών ...
Το σεμινάριο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευομένους όλες τις απαραίτητες πρακτικές τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις για την πρωτογενή παραγωγή οικολογικών γεωργικών προϊόντων – τροφίμων....
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία σπιτικής ζυθοποίησης και ανάπτυξης συνταγών. Επίσης παρουσιάζονται μέθοδοι ...
Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται οι βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές για η διαχείριση των κύριων βιομηχανικών φυτών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, καθώς και νέα φυτικά είδη με δυνατότητες αξιοποίησης από τη βιομηχανία....
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την παραγωγή διαφόρων μορφών τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος ή προϊόντων αυτού. Πι...
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τις πρακτικές εφαρμογές διαχείρισης μιας προβατοτροφικής μονάδας. Έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές μεθόδου...
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τα εμπορικά είδη και τη βιολογία των σαλιγκαριών. Παρουσιάζεται η παραγωγή γόνου, οι τρόπ...
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους κοστολόγησης, τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων που παράγου...
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση, επεξεργασία και συντήρηση αλιευμάτων. Παρουσ...
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού o οποίow επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πο...
Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού περιβαλλόντων χώρων μικρής και μεγάλης κλίμακα, αλλά παράλληλα θα διδαχτούν οι βασικές τεχνικές που αφορούν τη δημιουργία μιας φυτικής σύνθεσης και η δημιουργία αρδευτικ...
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την καλλιέργεια της ελιάς, τις διάφορες ποικιλίες που υπάρχουν, τα συστήματα και τα είδη φύτευση...
Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι σημαντικότερες καλλιέργειες οσπρίων (καρποδοτικών ψυχανθών για ανθρώπινη κατανάλωση) και των χορτοδοτικών ψυχανθών που προορίζονται για ζωοτροφή. Τα ψυχανθή αποτελούν μια κατηγο...
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τις πρακτικές εφαρμογές διαχείρισης μιας αγελαδοτροφικής μονάδας. Έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές μεθόδου...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας