Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Περιβάλλον (4)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 29/02/2024
Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύονται οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development), καθώς τα κριτήρια ESG (Environment, Social, Governance) αναφορικά με την βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυ...
TUV HELLAS
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ 29/02/2024
Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους Τεχνικούς αλλά και αυτούς που θέλουν να δουλέψουν ως Τεχνικοί στην λειτουργία και συντήρηση μικρών μονάδων επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Σταθμών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις....
InfoQuality
ΑΘΗΝΑ 11/03/2024
Οι απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος! Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλέον μονόδρομος και μας αφορά όλους! Στον συγκεκριμένο κύκλο διαλέξεων, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις...
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο Landscape Architecture English έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κηποτέχνες, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, ιδιώτες και λάτρεις της κηπουρικής στην αγγλική...
StartLearn

Βρείτε σεμινάρια για Περιβάλλον

Διευρύνετε το γνωσιακό σας ορίζοντα σε θέματα που αφορούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη βιωσιμότητα. Συμμετέχετε σε σεμινάρια για το περιβάλλον και κατανοήστε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και των ψυκτικών ρευστών. Αποκτήστε αξιοπιστία και επαγγελματική ανέλιξη στον κλάδο του περιβάλλοντος.