Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Βιοοικονομία, κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Περιγραφή σεμιναρίου

Σεμινάριο για το Περιβάλλον

Οι απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος!

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλέον μονόδρομος και μας αφορά όλους! Στον συγκεκριμένο κύκλο διαλέξεων, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας για την κοινωνία και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που θα λάβει στον επαγγελματικό του τομέα.

Αναλύεται η χρησιμότητα και λειτουργία της κυκλικής οικονομίας αλλά και τα ESG, κριτήρια αναγκαία πλέον για τις εταιρίες. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά η λειτουργία των ΑΠΕ.

Όλα αυτά, συντελούν στην αποκόμιση γνώσεων βαρύνουσας σημασίας για την επαγγελματική ανέλιξη στον συγκεκριμένο κλάδο.

Εκπαιδευτική ύλη (Περιβάλλον - Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη 30 ωρών):
• Βιώσιμη ανάπτυξη
• Τα μέρη που συντελούν τη Βιώσιμη ανάπτυξη
• Άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)
• Παρακολούθηση πορείας των ΣΒΑ
• Αξιολόγηση στόχων
• SDG's
• ESG
• Κυκλική Οικονομία
• Σχέδιο Δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Παραγωγή, Σχεδίαση, Μέθοδοι παραγωγής προϊόντων
• Κατανάλωση
• Διαχείριση Αποβλήτων
• Μετατροπή αποβλήτων σε πόρους
• Πλαστικές ύλες
• Σπατάλη τροφίμων
• Πρώτες Ύλες κρίσιμης σημασίας
• Κατασκευές & κατεδαφίσεις
• Βιομάζα και προϊόντα βιολογικής προέλευσης
• Επιχειρηματικότητα
• Κλιματική αλλαγή
• Βιοποικιλότητα
• Βιοοικονομία
• Ψηφιοποίηση
• Βιομηχανική πολιτική
• Η θέση & ο ρόλος της Ελλάδας
• Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA)
• Όρια & περιορισμοί
• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Αιολική Ενέργεια
• Ηλιακή Ενέργεια
• Υδροηλεκτρική Ενέργεια
• Ενέργεια από Ωκεανούς
• Γεωθερμική Ενέργεια
• Βιομάζα
• Βιοαέριο

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 30 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

Κόστος Συμμετοχής

 € 395

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.