Κωνσταντίνος Τσίπρας
Φιλόλογος - Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας
Τομέας Εκπαίδευσης
email

Διαθέτω εικοσαετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία στον τομέα της Κλασικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Έχω ασχοληθεί εκτενώς με την εκπαίδευση, τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας, διδασκαλία της γλώσσας κ.ά.

Άρθρα του Κ. Τσίπρα