Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
17/02/2023
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
12/04/2023
09:00 - 17:00

Εισηγητής

Σουλιώτης Ανδρέας,
Αθανασία Δουκαλέτση
Νίκη Χατζοπούλου

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την Ποιότητα, Έρευνα & Ανάπτυξη, Παραγωγή, Νομοθεσία Τροφίμων, υπευθύνους marketing και εξαγωγών, κτλ

Περιγραφή σεμιναρίου

Η επισήμανση των τροφίμων σκοπό έχει την παροχή στον καταναλωτή όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του και των συμφερόντων του. Παράλληλα η επισήμανση των τροφίμων είναι βασικό στοιχεία ελέγχου των αρμόδιων Αρχών δε μια βιομηχανία τροφίμων.
Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της επερχόμενης νομοθεσίας για την επισήμανση & παρουσίαση των τροφίμων, ενώ παράλληλα να κατανοήσουν θέματα που αφορούν ισχυρισμούς υγείας και διατροφικούς ισχυρισμούς με σκοπό την αποτελεσματική και ορθή ανάδειξη των προϊόντων τους.
Οι συμμετέχοντες μέσα από case studies και workshop θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πως παρουσιάζονται τα τρόφιμα αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά τους με σωστό τρόπο.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
- Βασική Νομοθεσία για την επισήμανση τροφίμων
- Υποχρεωτικές ενδείξεις
- Παρουσίαση στην ετικέτα
- Ειδικότερες Απαιτήσεις
- Μη υποχρεωτικές
- Προαιρετικές Επισημάνσεις
- Διαθρεπτική Επισήμανση
- Παρουσίαση ειδικών σημάνσεων (κατάλληλα για χορτοφάγους, διαβητικούς, light, my choice, keyhole, Halal, Koscher)

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.