Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 30415 DIVERSITY & INCLUSION

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Νέστορας Παπαρούπας

Περιγραφή σεμιναρίου

Η καλλιέργεια μιας οργανωτικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία σέβεται την διαφορετικότητα, μπορεί να επιτρέψει σε άτομα και ομάδες να ευδοκιμήσουν και να κάνουν το καλύτερο δυνατό σε συνθήκες που επιτρέπουν την αποτελεσματική συνεργασία και συμμετοχή. Η οικοδόμηση δικαιότερων, κοινωνικά υπεύθυνων οργανισμών μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ταυτότητας, υπόβαθρου ή περιστάσεων, να έχουν πρόσβαση στην εργασία και να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κρίσιμες για την προσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία.

Το ISO 30415:2021 Diversity & Inclusion (D&I) παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την D&I για οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων τους, της ανώτερης ιεραρχίας, του εργατικού δυναμικού και των αναγνωρισμένων εκπροσώπων τους και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων σε διαφορετικούς τομείς, είτε σε δημόσιους, ιδιωτικούς, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου, δραστηριότητας, κλάδου ή τομέα, φάση ανάπτυξης, εξωτερικών επιρροών και απαιτήσεων ανά χώρα.

Το ISO 30415:2021 σχετίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: (5) Ισότητα των φύλων. (8) Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη. (9) Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές και (10) Μείωση Ανισοτήτων και καθοδηγείται από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία

Το ISO 30415:2021 Diversity & Inclusion (D&I) υποστηρίζει τους οργανισμούς να ενσωματώσουν την D&I στους χώρους εργασίας τους παρέχοντας καθοδήγηση και μεθόδους σχετικά με:

α) προϋποθέσεις για την επίδειξη συνεχούς δέσμευσης στην D&I·

β) Ευθύνες και ευθύνες για την D&I.

γ) προσεγγίσεις για την εκτίμηση της διαφορετικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης ενός χώρου εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. και

δ) προσδιορισμός στόχων, ευκαιριών και κινδύνων, δράσεων, μέτρων, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων D&I

ε) εφαρμογή των αρχών D&I σε όλο τον κύκλο απασχόλησης των ατόμων σε μία εταιρία (αναζήτηση, επιλογή, πρόσληψη, διάρκεια συνεργασίας, απόσυρση ή παύση συνεργασίας)

Μπορεί επίσης να υποστηρίξει την ανεξάρτητη και εξωτερική επικύρωση οργανωτικών προσεγγίσεων για την ενσωμάτωση της D&I στο χώρο εργασίας

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).
  • Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό στην Αγγλική.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.