Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

BCMS ISO 22301:2019 Lead Auditor (Business Continuity Management Systems) Training Course

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
24/06/2024 έως 28/06/2024
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00Ημ/νία Λήξης: 28/06/2024

Εισηγητής

  • Ζαφείρης Κόβρας
  • Αναστάσιος Ναούμ
  • Βίλλιος Κωνσταντίνος

Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι εκείνοι που χρειάζονται λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης των ΣΔΕΣ, είναι ευπρόσδεκτοι. Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης, Διοικήσεις οργανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και συντήρηση του ISO 22301, προσωπικό που εργάζεται με ρυθμιστικές αρχές, προσωπικό που εκτελεί επιθεωρήσεις πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους και όσοι απαιτούν λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης ΣΔΕΣ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) ως προς το πρότυπο ISO 22301, σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση.

Λεπτομερέστερα, το σεμινάριο προσφέρει στους μαθητές τη βάση για να γίνουν μεταξύ άλλων ικανοί Επικεφαλής Επιθεωρητών, μέσω των ακόλουθων ενοτήτων:

  • Σκοπός ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας, πρότυπα Επιχειρηματικής Συνέχειας, επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης και πιστοποίηση τρίτου μέρους.
  • Επεξήγηση του ρόλου ενός επιθεωρητή για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την αναφορά και την ανατροφοδότηση μιας επιθεώρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας σύμφωνα με το ISO 19011 και απόκτηση ικανοτήτων για την επίτευξη συμμόρφωσης (ή με άλλο τρόπο) με το ISO 22301 μέσω ασκήσεων και παιχνιδιού ρόλων.
  • Δημιουργία ευρημάτων επιθεώρησης
  • Πλαίσιο Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης) θα οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού (CQI & IRCA Certified Course No. 2312. – provided by TÜV NORD CERT GmbH) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει μια αίτηση καταχώρησής σας ως επιθεωρητής IRCA. Η πιστοποίηση ως επιθεωρητής IRCA αποτελεί σαφή αναγνώριση των προσόντων σας και σας καθιστά ικανό επαγγελματία επιθεωρητή.

Προτεινόμενη προηγούμενη γνώση:
Η γνώση των απαιτήσεων του ISO 22301 και η γνώση των αρχών και εννοιών της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού και των οφελών μιας Ανάλυσης Επιχειρηματικών Επιπτώσεων (BIA), των αρχών της ανάλυσης και αξιολόγησης επικινδυνότητας, των τυπικών στρατηγικών επιχειρηματικής συνέχειας, των επιλογών αντίμετρων επιχειρησιακής συνέχειας, των κριτηρίων απόδοσης ενός ΣΔΕΣ, των μετρήσεων παρακολούθησης και απόδοσης όπως επίσης και των μεθοδολογιών ασκήσεων και ελέγχου, θα βοηθήσουν την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα με υλικό & εξετάσεις στην αγγλική.
  • Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, υπάρχει 2ωρη γραπτή εξέταση, η επιτυχία της οποίας, σας οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικό IRCA. Η γραπτή εξέταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Κρήτη- Ιωάννινα- Ρόδος, κατά τις ώρες: 09:30 -17:00), είτε εξ αποστάσεως.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.