Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΤΗΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε:

 • Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου
 • Προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής
 • Προσωπικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σκοπός

Το  σεμινάριο αυτό εισάγει τους διδασκόμενους στην εσωτερική ελεγκτική των πληροφοριακών συστημάτων (IT audit) και έχει στόχο να διερευνήσει με παραδείγματα από την εμπειρία τους σημαντικότερους κύκλους ελέγχου (audit cycles) εστιάζοντας στις διαδικασίες Procure to Pay P2P (αγορών – πληρωμών) και Forecast to Sale F2S (προβλέψεις – Πωλήσεις) σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και να παρουσιάσει τεχνικές ελέγχου και προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων έναντι απάτης
 • Διαχείριση κινδύνων (Risk management)
 • Κύκλοι ελέγχου (audit cycles)
 • Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών πληροφοριακών υποσυστημάτων (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)
 • Εσωτερικός έλεγχος πληροφοριακών υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (Διαχείριση υλικών, Πωλήσεις, Παραγωγή)
 • Έλεγχοι στις διαδικασίες Αγορών – Πληρωμών (Procure to Pay P2P)
 • Έλεγχοι στις διαδικασίες προβλέψεων – Πωλήσεων) (Forecast to Sale F2S)
 • Έλεγχοι Πληρωμών Προμηθευτών
 • Έλεγχοι τήρησης προγραμματισμού και προϋπολογισμού
 • Έλεγχοι Κόστους
 • Έλεγχος Τιμολογίων αγορών (Invoice Verification)
 • Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)
 • Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές
 • Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων
 • Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security), Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)
 • Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών (segregation of duties)
 • Διερεύνηση περιπτώσεων απάτης
 • Προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων 

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.