Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: IT (6)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 26/02/2024
Τo ARTIFICIAL INTELIGENCE- CHATGPT CRASH COURSE είναι ταχύρρυθμo και εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη και στο CHATGPT. Αποτελούν Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από τον Βρετανικό Φορέα NOCN, που παρέχει εγκεκριμένες πιστοποιήσεις...
SmartTeach Academy
Live E-Learning 15/03/2024
Το σεμινάριο αυτό εισάγει τους διδασκόμενους στην εσωτερική ελεγκτική των πληροφοριακών συστημάτων (IT audit) και έχει στόχο να διερευνήσει με παραδείγματα από την εμπειρία τους σημαντικότερους κύκλους ελέγχου (audit cycles) εστιάζοντας στις διαδικασίες...
TUV HELLAS
E-Learning 08/04/2024
Εισαγωγή στη θεωρία των Big Data. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει την έννοια των Big Data και να έρθει σε επαφή με το πως χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό χώρο. Τι είναι Big Data? Πως μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning 08/04/2024
Η Επιστήμη των Δεδομένων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πεδίο που έχει ως αντικείμενο στην κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων και την καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Συνθέτει στοιχεία από...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning 08/04/2024
Θα παρουσιαστούν στον εκπαιδευόμενο μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ο τρόπος να μάθει γρήγορα και άμεσα τη γλώσσα SQL για να μπορεί να κάνει χρήση της, σε καθημερινές εργασιακές ανάγκες. Με το πέρας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να ...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο Τεχνητή Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση είναι αφιερωμένο στην εξαιρετικά σημαντικό και αναπτυσσόμενο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)....
StartLearn