Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 45001:2018 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης, Λεωνίδας Καζάκος, Διονύσης Βιδάλης, Γιώργος Σφέτσος, Μαρία Πιτσίκα

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑ)
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΥΑ
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας
 • Υπευθύνους Τμημάτων
 • Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑ)

Σκοπός

Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 (σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 19011 & ISO 17021).

Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο παρέχει την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες, ώστε να εξελιχθείτε σε έναν ικανό Επικεφαλής Επιθεωρητή (Lead Auditor).

Με την ολοκλήρωση και την επιτυχία στη γραπτή δοκιμασία, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης σεμιναρίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους για την εγγραφή τους στα μητρώα του IRCA (International Register of Certificated Auditors).

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα:

 • Όροι & ορισμοί του ISO 45001:2018
 • Σκοπός και πλεονεκτήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΔΥΑΕ)
 • Ο ρόλος του Επιθεωρητή
 • Σχεδιασμός & υλοποίηση μίας επιθεώρησης σύμφωνα με το ISO 45001:2018
 • Σύνταξη αναφοράς επιθεώρησης και followupτων ευρημάτων
 • Η καταγραφή των ευρημάτων
 • Εγκαθίδρυση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, μέτρηση επίδοσης, ανάλυση και αξιολόγηση, ανασκόπηση και βελτίωση της επίδοσης ενός ΣΔΥΑΕ
 • Απαιτήσεις τεκμηρίωσης σύμφωνα με το ISO 45001:2018
 • Διαφορές μεταξύ επιθεωρήσεων πρώτου, δευτέρου & τρίτου μέρους

Επιθυμητές απαιτούμενες γνώσεις:
Οι συμμετέχοντες θα ήταν χρήσιμο να διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τα διαχειριστικά συστήματα, την αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, την νομοθεσία σχετικά με την επαγγελματική ΥΑΕ, καθώς και τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018

Πληροφορίες συμμετοχής

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, υπάρχει 2ωρη γραπτή εξέταση, η επιτυχία της οποίας, σας οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικό CQI and IRCA Certified Course No. 1892 – provided by TÜV NORD CERT GmbH Η γραπτή εξέταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην ελληνική γλώσσα, στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Κρήτη- Ιωάννινα- Ρόδος, κατά τις ώρες: 09:30 -17:00), είτε εξ αποστάσεως, στην αγγλική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.