Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Κτιριακή ηχομόνωση

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
07/02/2023
09:00 - 17:00

Εισηγητής

Δρ Σπυρίδων Μουζακίτης

Σε ποιους απευθύνεται

Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και ανακαίνισης στον κτιριακό τομέα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με: 

  • Τις παραμέτρους ηχομόνωσης και ακουστικής που περιγράφουν τα σχετικά φαινόμενα σε περιπτώσεις κτιριακών εφαρμογών
  • Την ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας ζωής αναφορικά με το θόρυβο και τις συνθήκες ακουστικής
  • Τους βασικούς νόμους που διέπουν την ηχομόνωση ως φυσικό φαινόμενο
  • Τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τα θέματα ηχομόνωσης στην Ελλάδα και τη διαφοροποίηση από την Ευρώπη
  • Τις δυνατότητες και μεθόδους μέτρησης ηχομονωτικών παραμέτρων βάσει προτύπων
  • Την εξέταση συνήθων και ειδικών υλικών αναφορικά με τις ηχομονωτικές τους ιδιότητες
  • Τη διαδικασία σχεδιασμού και μελέτης ηχομόνωσης σε νέα κτίρια
  • Τη διαδικασία μελέτης βελτίωσης ηχομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια
  • Καλές πρακτικές σχεδιασμού και αντιμετώπισης προβλημάτων ηχομόνωσης με παραδείγματα
  • Συνήθη ζητήματα θορύβου και ηχομόνωσης Η/Μ εξοπλισμού σε κτίρια.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.