Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Απαιτήσεις Διατροφής και Υγείας στην Επισήμανση Τροφίμων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Γιώργος Μπένος

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επισήμανση (Ποιότητα - Ασφάλεια) και προώθηση (Marketing - Branding) τροφίμων και ποτών. Στελέχη εργαστηρίων αναλύσεων τροφίμων και συμβούλους ποιότητας και εξαγωγικού marketing.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την διατύπωση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την δυνατότητα:

  • να διατυπώνουν ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο.
  • να προβάλλουν αποτελεσματικά τα τρόφιμα αποδίδοντας την θετικής τους εικόνα,με ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας και του δυνητικού τους αντίκτυπου.
  • να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό με επιστημονικά αξιολογημένες γνώσεις σχετικά με τη δίαιτα και τη διατροφή καθώς και τη σχέση τους με την υγεία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα:
• Νομοθεσία ισχυρισμών διατροφής και υγείας.
• Ορισμοί και προϋποθέσεις χρήσης ισχυρισμών.
• Εγκεκριμένοι και απορριφθέντες ισχυρισμοί στην Ε.Ε.
• Ισχυρισμοί διατροφής: ασκήσεις και παραδείγματα.
• Ισχυρισμοί υγείας:ασκήσεις και παραδείγματα.
• Ισχύουσες βάσεις δεδομένων ισχυρισμών και χρήση τους.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.