ISO-Haccp

E-Learning: ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 71 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 01/06/2020
Περιλαμβάνει συνολικά 17 δραστηριότητες που, μέσω διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης, εξοικειώνουν τους εκπαιδευόμενους, σε σύντομο χρονικό διάστημα («επιταχυνόμενη γνώση»), με τεχνικές επιθεώρησης....
Σε αίθουσα διδασκαλίας 01/06/2020
Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση της απαιτούμενης εξοικείωσης των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, να σχεδιάζουν κα...
E-Learning Πλατφόρμα 01/06/2020
Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με μία γενική κατανόηση των παρακάτω σημείων: ...
E-Learning Πλατφόρμα 01/06/2020
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές της επιθεώρησης, τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους, η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης αυτού του είδους. Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του πρ...
E-Learning Πλατφόρμα 01/06/2020
Απευθύνεται στα στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να μειώσει τα κόστη από την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσει την περιβαλλοντική της εικόνα ή που εμπλέκεται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων. Ιδιαίτερα αφορά σε Υπεύθυνους ...
E-Learning Πλατφόρμα 04/06/2020
Βασικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών. Τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013. Τις απαιτήσεις σχεδίασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Πρακτικές ασκήσεις, case studies...
E-Learning Πλατφόρμα 04/06/2020
Στον σημερινό παγκόσμιο ανεφοδιασμό τροφίμων, οι εταιρείες είναι ευάλωτες στην υποκατάσταση προϊόντων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται διαδικασίες για τη διαχείριση αυτών των τρωτών σημείων.....
Live E-Learning 09/06/2020
Παρουσίαση των κύριων απαιτήσεων του Προτύπου ISO 37001. Παραδείγματα εφαρμογής. Διεθνής βιβλιογραφία. Πραγματικά case studies. Ομαδικές ασκήσεις ......
E-Learning Πλατφόρμα 10/06/2020
Ως γνωστόν, στις 29 Αυγούστου ψηφίστηκε ο ν. 4624/2019, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και της Οδηγίας 2016/679 περί επιβολής του νόμ...
E-Learning Πλατφόρμα 10/06/2020
Αρκεί η άριστη τεχνική κατάρτιση για να εξασφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία μας στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών; Ποιες ιδιαίτερες παραμέτρους βάζει ο παράγοντας άνθρωπος; Τι χρειάζεται για να κτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις ......
E-Learning Πλατφόρμα 11/06/2020
Το διήμερο πιστοποιημένο από το IRCA σεμινάριο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 το οποίο είναι το νέο διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ). Το σεμινάριο έχει σ...
Live E-Learning 11/06/2020
Τι είναι ασφάλεια πληροφοριών - Ιστορική αναδρομή. Αναγνώριση πληροφοριακών πόρων και καθορισμός αξίας των πληροφοριακών στοιχείων. Απαιτήσεις προτύπου ISO/IEC 27001:2013- Άλλα πρότυπα και η μεταξύ τους σχέση ......
E-Learning Πλατφόρμα 12/06/2020
Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους. Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής κα...
E-Learning Πλατφόρμα 13/06/2020
Τι χρειάζεται για να πετύχει ένας επαγγελματίας στην νέα οικονομία; Ποια είναι η διαφορά του έμπειρου από τον πεπειραμένο τεχνικό; To “χτίσιμο” του προσωπικού μας στίγματος (brand), απαραίτητη συνεχής επένδυση. Οι 4 διαφορετικο...
Live E-Learning 15/06/2020
Ανάλυση κάθε παραγράφου - απαίτησης του Προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών. Νομικές και άλλες απαιτήσεις αναφορικά με τα ενεργειακά θέματα του οργανισμού. Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό...
E-Learning Πλατφόρμα 15/06/2020
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρ...
Live E-Learning 16/06/2020
Στην ψηφιακή εποχή μας η βέλτιστη λειτουργία των οργανισμών και των μονάδων πληροφορικής δίνει την ταχύτητα και την αξιοπιστία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Tο διεθνές πρότυπο ISO 20000 προδιαγράφει τις βέλτιστες πρακτικές ...
Live E-Learning 17/06/2020
Η έκδοση του 2017 του διεθνούς προτύπου ISO 17025 αποτελεί το σύγχρονο πλαίσιο για την ορθή λειτουργία και τη διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων....
Live E-Learning 19/06/2020
H παροχή στους συμμετέχοντες βασικών κατευθύνσεων για την άμεση αξιολόγηση της ασφαλούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κατά τη διαχείριση έκτακτων ενεργειών σε περιόδους κρίσης....
E-Learning Πλατφόρμα 19/06/2020
Το πρόγραμμα καλύπτει εξειδικευμένη θεματολογία για την σήμανση CE που είναι υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήμανση για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υποδηλώνει τη συμμόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας