ISO-Haccp

E-Learning: Ασφάλεια πληροφοριών

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 1 Σεμινάρια E-Learning

Live E-Learning 20/09/2021
Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας