Κατηγορία:
Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Ενέργεια & Τεχνολογία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Singularis

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Ενέργεια & Τεχνολογία

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν: Στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ). Διοικητικά και Οικονομικά στελέχη, Σύμβουλοι ανάπτυξης ΑΠΕ, εκτιμητές κόστους, διαχειριστές μονάδων ΑΠΕ.

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.
Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας.
Αιολικό δυναμικό, επιλογή τοποθεσίας αιολικού πάρκου και καταλήγει στην μεθοδολογία συντήρησης και λειτουργιάς ενός Αιολικού Πάρκου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γίνεται συστηματική επεξήγηση σε όλα τα κρίσιμα σημεία του σχεδιασμού ενός αιολικού πάρκου, οι υπολογισμοί του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, αλλά και το προσδοκώμενο όφελος, αναλύονται επίσης όλες οι ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης ενός πάρκου και εκτενής αναφορά στην σχετική νομοθεσία αλλά και σε όλες τις λεπτομέρειες του δανειοδοτικού καθεστώτος.
Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1. Εισαγωγικά
• Ορισμοί
• Αρχές λειτουργιάς ανεμογεννητριών
• Τύποι ανεμογεννητριών - Ιδιαιτερότητες
• Ανάλυση τμημάτων αιολικού πάρκου

2. Νομοθεσία
• Διαδικασία αδειοδότησης
• Εμπλεκόμενοι φορείς
• Κρίσιμα σημεία

3. Αιολικό δυναμικό
• Ορισμοί
• θεωρία Αιολικού δυναμικού
• Μετρήσεις αιολικού δυναμικού
• Αξιοποίηση αιολικού δυναμικού
• Υπολογισμός απωλειών αιολικού δυναμικού
• Κριτήρια επιλογής θέσης εγκατάστασης αιολικού πάρκου
• Επιλογή ανεμογεννήτρια ς & Χωροθέτηση

4. Σχεδιασμός αιολικών σταθμών
• Επιλογή διασύνδεσης αιολικού πάρκου
• Υπολογισμός απωλειών ηλεκτρικού δικτύου
• Επιλογή εξοπλισμού Η/Μ Αιολικού Πάρκου
• Σύνταξη αρχικού προϋπολογισμού κατασκευής έργου
• Σύνταξη business plan

5. Κατασκευή Αιολικού Πάρκου
• Διαδικασίες ανέγερσης ανεμογεννήτριας
• Κατασκευή δικτύου Μ/Τ & υποσταθμού
• Ασφάλεια προσωπικού
• Διαδικασία δοκιμών
• Παραλαβή έργου

6. Ανάλυση κόστους αιολικού σταθμού
• Κόστος αιολικού σταθμού
• Κόστος εγκατάστασης
• Κόστος λειτουργίας – συντήρησης
• Απόδοση του έργου

7. Συντήρηση & λειτουργιά Αιολικού Πάρκου
• Ορισμοί συντήρησης & λειτουργιάς
• Λειτουργία αιολικού σταθμού
• Συντήρηση ανεμογεννητριών
• Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών αιολικού πάρκου
• Σχέδιο συντήρησης εγκατάστασης

8. Μελλοντικές εξελίξεις
• Μέγεθος ανεμογεννητριών
• Τύπος ανεμογεννητριών
• Υπεράκτιοι αιολικοί σταθμοί
• Εγκατεστημένη ισχύς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια: 12 ώρες,

Κόστος συµµετοχής:
• Για Ιδιώτες 250 ευρώ
• Για τους φοιτητές (άτοµα µε αναπηρία, άνεργους & πολύτεκνους) προβλέπεται έκπτωση 20%,προκειµένου να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει να στείλουν αντίγραφο της φοιτητικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας κτλ.
• Για εταιρείες : 302 ευρώ
Στις δυο συµµετοχές η τρίτη είναι δωρεάν,

Το σεµινάριο επιδοτείται µέσω ΟΑΕ∆ ΛΑΕΚ 0,24%

Παροχές Σεµιναρίου: Μετά το πέρας του σεµιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής και CD µε τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιµα µε το αντικείµενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. ∆ωρεάν υποστήριξη µέσω επεξηγηµατικών πληροφοριών πάνω σε θέµατα του σεµιναρίου

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας