Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Professional Diploma στη Συμβουλευτική: Θεωρία & Πράξη

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Σε άτομα νέα στο χώρο της Συμβουλευτικής, σε άτομα που την εφαρμόζουν στο χώρο εργασίας τους, καθώς επίσης και σε άτομα που ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία.
Σε επαγγελματίες ψυχολόγους και νέους πτυχιούχους.
Σε εργαζόμενους/ες σε χώρους ψυχικής υγείας (ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές/τριες, εργοθεραπευτές/τριες), οι οποίοι/ες αναζητούν επαγγελματική εξέλιξη και διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.
Σε φοιτητές/τριες, σπουδαστές/τριες ψυχολογίας και ανθρωπιστικών – κοινωνικών επιστημών.
Σε εκπαιδευτικούς.
Στο ευρύτερο κοινό για λόγους προσωπικής ή/και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα προγράμματα μετεκπαίδευσης στη Συμβουλευτική, για να αποκτήσουν επαγγελματική επάρκεια.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα παρέχει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης με επαγγελματικό προσανατολισμό, το οποίο καλύπτει εισαγωγική κατάρτιση στη θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρουσίαση των αρχών που διέπουν τη συμβουλευτική, παρέχει εκπαίδευση σε πρακτικές δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας και των πρακτικών τους εφαρμογών σε διαφορετικούς πληθυσμούς και πλαίσια.

Το παρόν πρόγραμμα παρέχεται αυτόνομα ή αποτελεί το πρώτο στάδιο για μετεκπαίδευση στη Συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 120 ώρες με φυσική παρουσία. Παρέχεται ευελιξία στο ωράριο παρακολούθησης (πρωινά/απογευματινά τμήματα ή Σάββατα), ώστε να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων φοιτητών αλλά και των κατοίκων της περιφέρειας.

Το πρόγραμμα παρέχει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ειδίκευσης και κατάρτισης στην συμβουλευτική. Εξετάζεται η θεωρία και οι εφαρμογές των κύριων προσεγγίσεων στη συμβουλευτική και παρέχεται εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής. Η έµφαση δίνεται στις βασικές αρχές, θεωρίες και τεχνικές της συμβουλευτικής, όπως αυτές εφαρμόζονται σε πληθώρα πλαισίων, προβλημάτων και περιστατικών. Επιπλέον, εξετάζεται η συμβουλευτική διαδικασία και ο ρόλος της προσωπικής ανάπτυξης και παρουσιάζονται σχετικά ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην άσκηση της συμβουλευτικής.

Ενότητα 1
Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας:
Δεξιότητες συζήτησης
Ενεργητική ακρόαση
Μη λεκτική επικοινωνία
Διατύπωση ερωτήσεων
Παράφραση
Περίληψη
Αντανάκλαση συναισθήματος
Θέτοντας προκλήσεις
Σιωπές

Ενότητα 2
Θεωρητικές Προσεγγίσεις:
Προσωποκετνρική
Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική
Ψυχοδυναμικές
Συστημικές
Εκλεκτικές – Συνθετικές

Ενότητα 3
Ειδικά Θέματα στη Συμβουλευτική:
Κατάθλιψη
Διαχείριση Στρες
Πένθος
Σχέσεις
Σεξουαλικά προβλήματα
Διαχείριση κρίσεων
Διεκδικητικότητα
Διαπολιτισμική συμβουλευτική
Φεμινιστική συμβουλευτική
Διαφορετικότητα

Ενότητα 4
Πρακτικά και Δεοντολογικά θέματα:
Κανόνες/κώδικες Δεοντολογίας
Νομικό πλαίσιο
Απόρρητο
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Πιστοποίηση από το European International University (Paris).
  • Κατοχύρωση 100 ωρών Κορμού, ως κριτήριο ένταξης στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.
  • Θεωρητική& πρακτική εκπαίδευση σε δεξιότητες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
  • Βάση για συνέχιση στο MSc Integrative Counselling & Psychotherapy.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.