Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing & Switching

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματίες της Πληροφορικής που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα δίκτυα
Σε φοιτητές/ απόφοιτους Πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις δικτύων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το CCNA® είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύων CISCO. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια, με συσκευές CISCO, στις οποίες οι φοιτητές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση π.χ. ασύρματοι και ενσύρματοι δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) και υποστηρικτικός εξοπλισμός, ενώ η ύλη των διαλέξεων είναι διαθέσιμη μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης της CISCO. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, οι φοιτητές μπορούν να βρουν επιπλέον υλικό και προσομοιωτές δικτύων που θα τους βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους.

Η διδακτέα ύλη είναι χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες που καλύπτουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης δικτύων, δρομολόγησης, μεταγωγής και ασύρματης μετάδοσης στα τοπικά δίκτυα.

Με τις δύο πρώτες ενότητες διάρκειας 40 ωρών (blended course delivery) καλύπτεται η ύλη για την πιστοποίηση CCENT, ενώ με τις δύο επόμενες ενότητες διάρκειας 60 ωρών (blended course delivery) καλύπτεται η ύλη για την πιστοποίηση CCNA Routing & Switching. Η πιστοποίηση CCNA θέτει τα θεμέλια για μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στα δίκτυα.

Δομή & Περιεχόμενο
Operation of IP Data Networks
LAN Switching Technologies
IP Addressing (IPv4/IPv6)
IP Routing Technologies
IP Services
Network Device Security
Troubleshooting
WAN Technologies

Πληροφορίες συμμετοχής

Δυνατά Σημεία
Το Mediterranean Professional Studies είναι μία από τις μεγαλύτερες πιστοποιημένες ακαδημίες CISCO στην Ελλάδα.
Εργαστηριακές ασκήσεις σε εργαστήρια με πλήρως ανανεωμένο εξοπλισμό συσκευών CISCO.

Διάρκεια: 240 - 280 ώρες (5-8 μήνες)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.