Κατηγορία:
Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

Η Τέχνη της Προσωπικής Πώλησης

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Synergy Solution m.v.p. A.E

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η προσωπική πώληση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας πωλητής βρίσκεται απέναντι σε έναν υποψήφιο αγοραστή και με κατάλληλη επιχειρηματολογία, προσπαθεί να τον ωθήσει στη λήψη απόφασης για την αγορά ενός προϊόντος. Είναι κατάλληλη στις περιπτώσεις όπου η διαφήμιση ή οι άλλες μορφές προώθησης δεν μπορούν να δώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο υποψήφιος αγοραστής, ώστε να οδηγηθεί στην απόφαση αγοράς. Η προσωπική πώληση συντελεί στην δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ επιχείρησης και πελάτη.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
1. Παράγοντες ποιοτικής εξυπηρέτησης
2. Η καταναλωτική συμπεριφορά
3. Τρόποι Πώλησης
4. Προσωπική Πώληση και διαχείριση
5. Πλεονεκτήματα προσωπικής πώλησης
6. Περιπτώσεις Προσωπικής πώλησης
7. Στόχοι προσωπικής πώλησης και σκοποί Μάρκετινγκ
8. Τύποι Πωλήσεων
9. Στάδια της διαδικασίας προσωπικής πώλησης
10. Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του πωλητή
11. Η μεθοδολογία της πώλησης
12. Οι Τεχνικές πωλήσεων
13. Η τέχνη της επικοινωνίας
14. Τύποι και διαχείριση αντιρρήσεων
15. Βασικοί τύποι πελατών
16. Σχεδιασμός του Προγράμματος Πωλήσεων
17. Υλοποίηση πλάνου Πωλήσεων
18. Αξιολόγηση και έλεγχος αποτελεσμάτων

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας