Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Web Development & Εκμάθηση σε βάθος των PHP & MySQL

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάρια εκμάθησης PHP & MySQL απευθύνονται σε φοιτητές ή αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής, με γνώση της Επιστήμης της Πληροφορικής.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μπαίνοντας σε βαθιά γνώση των PHP, mySQL, έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίζετε οποιαδήποτε εφαρμογή για ένα site, να το προσαρμόζετε απόλυτα στις ανάγκες σας, να το τροποποιείτε και να εμφανίζετε Websites μοναδικά σε εμφάνιση και λειτουργικότητα.
Όσοι ολοκληρώνουν αυτό το σεμινάριο έχουν στην κυριολεξία την αγορά εργασίας στα χέρια τους!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ (40 ώρες):
PHP (20 ώρες)
Εισαγωγή στην PHP
Μεταβλητές – Τύποι δεδομένων
PHP & “echo”
POST & GET
Functions – Συναρτήσεις
Include – Require – Require_once
Διαχείριση αρχείων
Τρόποι για να περάσουμε μεταβλητές μεταξύ σελίδων (web pages)
Πρόσβαση σε μια MySQL Βάση Δεδομένων από το Web Χρησιμοποιώντας την PHP
Έλεγχος Ταυτότητας με την PHP και την MySQL
Δημιουργία Φόρμας Σύνδεσης/Εγγραφής Χρήστη
Δημιουργία ενός Καλαθιού Αγορών
Γενικά παραδείγματα στην PHP
MySQL (20 ώρες)
Ορισμός Βάσης Δεδομένων
Υπόβαθρο της MySQL
Διαφορά SQL – MySQL
Διαχειριστικά της MySQL
Βοήθεια στη MySQL
Εισαγωγή στους πίνακες + Παραδείγματα
Τύποι δεδομένων
MySQL Timestamp
Κλειδιά και MySQL
Προσωρινοί πίνακες
Πεδία Πινάκων
Σχόλια στη MySQL
Χαρακτηριστικά INSERT() + Παραδείγματα
Εντολή SELECT + Συνθήκες για φιλτράρισμα
Τελεστές
Ταξινόμηση
Ομαδοποιήσεις
Κανονικές εκφράσεις στη MySQL
Σύμβολα εκφράσεων (Regex)
Ενώσεις (UNION)
JOINS (LEFT,RIGHT,INNER,OUTER)
Συναρτήσεις
Ευρετήρια πινάκων
Μηχανές στη MySQL
Εξαγωγή στη MySQL
Transactions
Αποθηκευμένες ρουτίνες
Διαδικασίες (Stored Procedures)
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα (Stored Procedures)
Μεταβλητές
Συνθήκες ελέγχου
Εντολές επανάληψης (loop, while κτλ.)
Δρομέας
Triggers – Εναύσματα
Όψεις – Views
Παραδείγματα Όψεων
Γενικά παραδείγματα στη ΜySQL

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 40 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Απεριόριστη Πρακτική Εξάσκηση και Internet
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Κόστος Συμμετοχής

€395

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.