Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Μαθήματα Ρωσικής γλώσσας για Ενήλικες – Ταχύρυθμο (Επίπεδο: A1-Β2)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Περιγραφή σεμιναρίου

1. Αρχάριο & Βασικό Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας
Η εκπαίδευση ξεκινάει από το αρχάριο επίπεδο έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να χρησιμοποιεί και να κατανοεί καθημερινές εκφράσεις με απλό τρόπο στην καθημερινή του ζωή. Εκπαιδεύεται στη ρωσική φωνητική, στη ρωσική γραμματική και αποκτά γνώσεις στο βασικό λεξιλόγιο. Στη συνέχεια ο σπουδαστής εκπαιδεύεται έτσι ώστε να διαθέτει αρκετές γνώσεις και να μπορεί δημιουργεί διαλόγους και να ανταπεξέλθει σε βασικά θέματα επικοινωνίας. Εκπαιδεύεται στη βασική επικοινωνία κατά την ανά-γνωση, την ομιλία, την γραφή, την ακρόαση.

2. Μεσαίο Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας
Συνεχίζεται η εκπαίδευση στο μεσαίο επίπεδο έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί δημιουργεί διαλόγους και να ανταπεξέλθει σε βασικά θέματα επικοινωνίας όπως σχολείο, εργασία, διακοπές. Εκπαιδεύεται στη επικοινωνία κατά την ανάγνωση, την ομιλία, την γραφή, την ακρόαση έτσι ώστε να ακούσει και να απαντήσει με ευχέρεια. Δίνεται μεγάλη βάση στη γραμματική και στο λεξιλόγιο. Αναπτύσσει τη ομιλία του σε θέματα κοινωνικής ζωής.

3. Ανώτερο Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας Β2
Ο σπουδαστής πλέον κατανοεί ένα πολύ δύσκολο κείμενο και απαντάει με άνεση. Μπο-ρεί να εκφράζεται με σαφήνεια σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, και να εκφέρει άποψη για πολλά θέματα. Αναπτύσσει τη ομιλία του σε θέματα κοινωνικής ζωής. Αποκτά το Β2 πτυχίο μετά από εξετάσεις.

Πιστοποίηση
- "Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
- Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 352 ώρες (4 ώρες την εβδομάδα επί 22 μήνες)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.